ČLÁNOK
MMF predpovedá 4,7-percentný globálny ekonomický rast
19. septembra 2000

Najnovší svetový ekonomický výhľad (World Economic Outlook) Medzinárodného menového fondu (MMF) predpokladá na tento rok globálny ekonomický rast na úrovni 4,7 percent, čo predstavuje o 0,5 percent viac v porovnaní s májovými predikciami fondu. Ako v Prahe na stretnutí s novinármi uviedol Michael Mussa, ekonomický konzultant a riaditeľ oddelenia výskumu MMF, silný ekonomický rast bol v tomto roku zaznamenaný vo všetkých regiónoch sveta a podľa zverejneného výhľadu by mal tento rastový trend pokračovať aj naďalej. Na budúci rok však výhľad predikuje jeho mierne spomalenie na úroveň 4,2 percent.

Za ďalší pozitívny fakt označil M. Mussa skutočnosť, že napriek rastu cien na svetových trhoch, predovšetkým výraznému rastu cien ropy v priebehu letných mesiacov, zostala inflácia vo väčšine krajín pod kontrolou.

Podľa M. Mussu je tohtoročný ekonomický rast sprevádzaný najmä pokračujúcim zosilňovaním americkej ekonomiky a výraznou expanziou v Európe, ako aj oživením v Japonsku, ku ktorému výrazne prispela slabšia úroveň jenu oproti ostatným menám. Podľa jeho slov výrazné zlepšenie zaznamenávajú aj transformujúce sa ekonomiky, ktoré od začiatku svojej transformácie pred desiatimi rokmi momentálne vykazujú najväčšie rasty svojich ekonomík. Výhľad MMF predpokladá v tomto roku rast HDP transformujúcich sa krajín na úrovni 4,9 percenta, pričom krajiny strednej a východnej Európy by mali očakávať 3,1-percentný nárast. V budúcom roku však fond ráta so zvýšením tejto úrovne na 4,2 percenta.

Za hlavnú príčinu výraznejšieho rastu americkej ekonomiky pred európskym regiónom M. Mussa označil pomalé pokračovanie štrukturálnych reforiem v Európe. Na margo možného vplyvu zvyšujúcich sa cien ropy na svetových trhoch na spomalenie svetového ekonomického rastu uviedol, že tento vplyv by nemal byť výrazný. „Očakávam, že by mohol spôsobiť najviac polpercentné spomalenie ekonomického rastu. Výraznejší pokles by hrozil len v prípade, že by sa cena ropy za barel vyšplhala až na 40 USD,“ uviedol M. Mussa. Podľa ekonomického výhľadu MMF by mal celkový nárast cien ropy predstavovať 52 percent, v budúcom roku však fond očakáva pokles ceny na 23 USD za barel.

Celkovú infláciu na tento rok fond predikuje na 2,3 percenta pre vyspelý svet, 6,2 percenta pre rozvojové krajiny, najvýraznejší nárast cien, až 18,3 percenta by mali zaznamenať transformujúce sa ekonomiky. V budúcom roku by však malo toto číslo klesnúť na 12,5 percenta.

Krajiny

reálny HDP

priemerná inflácia

BÚ/HDP

1999

2000

2001

1999

2000

2001

1999

2000

2001

SR

1,9

2,4

3,5

10,7

12,1

6,0

-5,7

-4,7

-3,9

ČR

-0,2

2,3

3,2

2,1

4,9

4,1

-2,0

-3,4

-3,3

Maďarsko

4,5

5,5

5,0

10,0

8,3

6,5

-4,3

-4,5

-4,4

Poľsko

4,1

5,0

5,5

7,3

9,5

6,9

-7,5

-7,4

-7,0

Zdroj: WEO, údaje v percentách


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS