ČLÁNOK
MMF predikuje pre Slovensko v budúcom roku rast 3,5%
19. septembra 2000

Rast slovenskej ekonomiky by mal v budúcom roku dosiahnuť 3,5 %, čím by sa mal o viac ako jeden percentuálny bod zrýchliť v porovnaní s 2,4 % prognózovanými na tento rok. Vyplýva to z publikácie World Economic Outlook (WEO), ktorú v Prahe zverejnil Medzinárodný menový fond. Údaje v WEO sú optimistickejšie ako očakávania vlády, ktorá v súčasnosti hovorí o raste hrubého domáceho produktu (HDP) v budúcom roku na úrovni 3,2 %.

Ako konštatuje WEO, zmiernenie hospodárskeho rastu, ktoré v minulom roku zaznamenalo Slovensko (rast HDP 1,9 %), bolo oslabené silnejúcim exportom. Zvyšujúci sa export bol podporený konkurenčnými výhodami vyplývajúcimi zo znehodnocovania koruny a silným rastom produktivity v krajinách, kam smeroval export. Ako dodáva správa, s pravdepodobným rastom vládneho deficitu v tomto roku bude zrejme potrebné ďalej sprísniť makroekonomickú politiku.

Podľa prognóz vo WEO by mala priemerná inflácia v SR dosiahnuť v tomto roku 12,1%, v roku 2001 potom 6 %. Deficit bežného účtu by mal dosiahnuť 4,7 % HDP v tomto a 3,9 % HDP v budúcom roku.

Z celkového pohľadu by krajiny usilujúce sa o vstup do Európskej únie mali vykázať v tomto roku rast HDP 4,1 % a v budúcom roku potom 4,8 %. Ide o trinásť krajín, okrem Slovenska tiež o Bulharsko, Cyprus, ČR, Estónsko, Maďarsko, Litvu, Lotyšsko, Maltu, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Turecko. Najvýraznejší hospodársky rast by malo v tomto roku dosiahnuť Maďarsko (5,5 %), v budúcom roku by sa potom podľa prognóz MMF do vedenia mali dostať pobaltské krajiny Estónsko a Lotyšsko s rastom 6 %.

Celkovo sa zlepšenie hospodárskych vyhliadok týchto krajín spája s nárastom exportu do EÚ, ktorá hospodársky silnie, a tiež lepšími než očakávanými výsledkami Ruska a ďalších krajín Spoločenstva nezávislých štátov. „Silnejšie vyhliadky môžu byť tiež pripísané vo všeobecnosti zdravým makroekonomickým politikám a pokroku v oblasti štrukturálnych reforiem,“ uvádza správa WEO. Zároveň však upozorňuje na rastúci podiel deficitov bežných účtov platobných bilancií na HDP jednotlivých krajín. MMF odporúča zaistenie fiškálnej a monetárnej disciplíny a pokračovanie v štrukturálnych reformách, zvlášť v oblasti finančného sektora, v privatizácii a v prispôsobovaní trhov práce.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS