ČLÁNOK
MMF pozitívne hodnotí doterajšie plnenie programu SMP
15. novembra 2001

Misia Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorá sa uskutočnila na začiatku novembra, vo všeobecnosti pozitívne zhodnotila plnenie programu monitorovaného fondom, tzv. Staff Monitored Program. Vyzdvihla predovšetkým doterajší vývoj príjmovej a výdavkovej časti štátneho rozpočtu a fiškálneho deficitu, ktorý by sa mohlo podariť udržať na úrovni 3,9 % hrubého domáceho produktu (HDP), ku ktorej sa vláda v programe zaviazala.

Odborníci z MMF však vyjadrili značné znepokojenie nad aktuálnym vývojom deficitu bežného účtu platobnej bilancie, kritike podrobili tiež pomalšiu realizáciu viacerých štrukturálnych reforiem v porovnaní s predpokladmi. Na margo predbežných záverov misie MMF na Slovensku to v stredu pre novinárov uviedla ministerka financií SR Brigita Schmögnerová. Materiálom by sa mala vo štvrtok na svojom rokovaní zaoberať aj slovenská vláda.

Za hlavné dôvody prehlbujúceho sa deficitu na bežnom účte platobnej bilancie misia podľa ministerky označila vonkajšie ekonomické prostredie, pripísala ho teda výslovnému zhoršeniu ekonomickej aktivity v Európe, čo sa prejavilo aj v následnom poklese vývozu. Misia sa domnieva, že na daný stav by mala reagovať vláda najmä svojimi fiškálnymi nástrojmi. Národnej banke Slovenska odporúča dočasne udržiavať nezmenenú kľúčovú úrokovú mieru. Ministerka skonštatovala, že očakávané utlmenie inflácie v dôsledku pribrzdenia procesu deregulácií cien prináša priestor pre zníženie kľúčových úrokových sadzieb. Tento proces však podľa nej na druhej strane brzdí riziko ďalšieho prehlbovania deficitu na bežnom účte. Podľa ministerky je dôležité, aby vláda vyslala jasný signál, že sa týmto problémom vážne zaoberá a má snahu zvrátiť doterajší vývoj.

V oblasti hodnotenia štrukturálnych reforiem misia skritizovala najmä pomalú realizáciu reformy v zdravotníctve. Určitý pokrok misia podľa ministerky potvrdila pri hodnotení bankového dohľadu, veľmi negatívny postoj však zaujala k rozhodnutiu vládneho kabinetu odložiť proces deregulácií cien. Podľa fondu aj ministerky to prinesie výraznejšie inflačné tlaky v roku 2003, na čo bude musieť reagovať aj menová politika. Ministerka Schmögnerová ďalej uviedla, že podľa MMF neexistuje priestor pre ďalšie znižovanie daní v blízkej budúcnosti.

Na margo očakávaného vývoja kurzu slovenskej koruny voči euru ministerka uviedla, že do konca roka neočakáva jeho výraznejšie výkyvy, rozhodujúcu úlohu pritom budú zohrávať naďalej vonkajšie faktory.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS