ČLÁNOK
MMF odporúča zvýšiť autonómnosť daňovej správy
5. marca 2001

Medzi hlavné odporúčania misie Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorá navštívila Slovensko v minulých týždňoch a tretíkrát hodnotila zlepšovanie daňovej správy, patrí posilnenie autonómnosti daňovej správy. Jednou zo základných myšlienok je redukcia vonkajších zásahov vo finančných otázkach a otázkach organizačnej štruktúry. Informovala o tom ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Podľa jej slov by to znamenalo samostatnosť Daňového riaditeľstva pri rozhodovaní o počte a umiestnení daňových úradov, čo však súčasná legislatíva neumožňuje. Dôležitým prvkom na zvýšenie účinnosti daňovej správy je podľa záverov MMF zníženie počtu malých neefektívnych daňových úradov, ako aj potreba zvyšovania kvalifikačného zázemia Daňového riaditeľstva v Banskej Bystrici. Podľa šéfky rezortu tak bude potrebné dobudovanie personálnej základne tohto orgánu. Misia tiež upozornila na potrebu neznižovať počet daňových kontrol a kontrolórov a získať odborníkov na školenie v oblasti rizikovej analýzy. Podľa Schmögnerovej sa v tejto veci Slovensko obráti so žiadosťou o pomoc na britský know-how fond.

Ďalšou oblasťou rozhovorov v rámci misie bola otázka vysokých vratiek dane z pridanej hodnoty (DPH). MMF podporila úsilie ministerky, aby nedošlo k znižovaniu hranice pre registráciu platiteľov tejto dane a snahu o obmedzovanie nových registrácií. „Potrebné tiež bude zavedenie povinnej deregistrácie,“ povedala ministerka. Tieto opatrenia by podľa nej mali prispieť k zníženiu vratiek DPH. Misia sa tiež zaoberala problémom daňových nedoplatkov a upozornila na potrebu odpisovania nevymáhateľných nedoplatkov. Podľa MFF by sa mala tiež zvýšiť pozornosť venovaná vymáhaniu nedoplatkov vrátane personálneho vybavenia.

MMF podporilo vznik osobitného daňového úradu špecializovaného na veľké daňové subjekty. Takýto orgán by podľa ich názoru mohol prispieť k zlepšeniu daňovej disciplíny. Misia tiež podporila vznik útvaru pre daňové vyšetrovanie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS