ČLÁNOK
MMF očakáva rýchlejšie oživenie v USA
21. marca 2002

Medzinárodný menový fond (MMF) oznámil, že oživovanie americkej ekonomiky je rýchlejšie, ako pôvodne odhadoval, avšak nadhodnotený dolár predstavuje naďalej riziko pre celú ekonomiku USA. MMF vo svojej správe o svetových ekonomických vyhliadkach World Economic Outlook predpovedá, že americká ekonomika vzrastie v tomto roku o 1,4 % a v roku 2003 o 3,8 %. „Ak sa naše predpovede ohľadne ekonomického rastu splnia, bude možné hovoriť o najmiernejšej recesii v histórii USA,“ uviedol fond. V predchádzajúcej správe, zverejnenej v decembri minulého roku, predpovedal MMF mieru rastu ekonomiky USA v roku 2002 iba 0,7 %

„Vzhľadom na zlepšenie stavu ekonomiky USA nevidí MMF potrebu ďalších fiškálnych stimulov, avšak zo strednodobého hľadiska je skôr potrebná konsolidácia, a to taktiež kvôli demografickému vývoju,“ uviedol MMF. Ako sa ďalej v správe uvádza, Japonsko bude naďalej negatívne vplývať na celkový rast svetovej ekonomiky, pričom krajina ostane uväznená v recesii aj v tomto roku. V roku 2002 klesne japonská ekonomika o 1 % a v roku 2003 vzrastie iba o 0,8 %. Podľa MMF je hlavnou príčinou pomalého rastu ekonomiky v Japonsku neschopnosť vlády rozhodne sa vyrovnať so štrukturálnymi problémami, ktoré utlmujú rast.

MMF predpovedá na rok 2002 rast svetovej ekonomiky o 2,5 %, pričom ku koncu roku by sa miera rastu mala prudko zvýšiť. „Existujú dobré dôvody na to, aby sme očakávali oživenie globálnej ekonomiky,“ uviedol MMF. Na rast svetovej ekonomiky môže podľa fondu vplývať situácia v Japonsku, nadhodnotený dolár a nízka miera úspor v USA. Negatívne môže pôsobiť aj nadmerný optimizmus na finančných trhoch a neúspechy v rámci boja proti medzinárodnému terorizmu. MMF predpovedá na tento rok rast ekonomiky eurozóny o 1,2 % a v budúcom roku o 2,8 %. Hlavnými rizikovými faktormi, ktoré môžu nepriaznivo vplývať na rast v eurozóne, je pomalší rast globálnej ekonomiky, ako sa očakávalo, pomalé oživovanie nemeckej ekonomiky a štrukturálne problémy, predovšetkým na trhu práce.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS