ČLÁNOK
MMF je v otázke deficitu bežného účtu SR menej optimistický
8. augusta 2003

Medzinárodný menový fond (MMF) nepredpokladá, že by sa Slovensku podarilo už v tomto roku znížiť deficit bežného účtu platobnej bilancie pod 5 % hrubého domáceho produktu (HDP) tak, ako to avizovala Národná banka Slovenska. MMF očakáva, že deficit dosiahne v tomto roku 6 až 6,5 % HDP, v roku 2004 by mal klesnúť na 5-percentnú úroveň a v ďalších rokoch bude v poklese pokračovať.

Vo všeobecnosti MMF hodnotí ekonomický vývoj na Slovensku pozitívne. V tomto a v ďalšom roku síce očakáva spomalenie ekonomického rastu na úroveň 4 %, no uvádza, že pomalší rast bude najmä dôsledkom vyšších nepriamych daní a stagnujúcich alebo klesajúcich reálnych miezd. Na druhej strane, rast HDP by mali podporiť fixné investície a proexportne orientované spoločnosti. Rizikovým faktorom rastu HDP je aj vývoj dopytu na zahraničných trhoch.

Podľa MMF je inflácia na Slovensku pod kontrolou, a to aj napriek rastu nepriamych daní a regulovaných cien. Miera inflácie by ku koncu tohto roka mala dosiahnuť 9 %, no jadrová inflácia by sa mala zvýšiť len na 2,8 %.

Fond Slovensku odporúča diverzifikovať štruktúru exportu, ktorý v súčasnosti z veľkej časti vytvára niekoľko veľkých exportérov. Objem exportu preto závisí od vývoja dopytu na zahraničných trhoch, alokácie kapitálu firiem a ich marketingových stratégií. MMF v tejto súvislosti takisto vyzval na fiškálnu konsolidáciu a implementáciu štrukturálnych reforiem.

Národná banka Slovenska očakáva podľa aktualizovaného menového programu v tomto roku deficit bežného účtu platobnej bilancie na úrovni 4,5 až 5 % HDP. Slovenská ekonomika by mala rásť o 3,9 až 4,4 %. V tomto roku by sa mala podľa centrálnej banky zvýšiť cenová úroveň v priemere o 8,3 až 8,8 %, pričom koncoročná inflácia by mala byť 8,4 až 9,7 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS