ČLÁNOK
MMF dočasne zablokoval úverovú linku pre Turecko
3. júla 2001

V pondelok mal Medzinárodný menový fond detailne posúdiť stav tureckej ekonomiky a efektívnosť schválených reforiem, čo bolo predpokladom na uvoľnenie 1,6 miliardy dolárov, ktoré sa považovali za „kriticky dôležitú súčasť“ záchranného balíka MMF v celkovom objeme 8 miliárd dolárov.

Došlo k neočakávanému zvratu – Medzinárodný menový fond odložil na neurčito prerokovávanie ekonomickej situácie v Turecku, pretože stále čaká na splnenie niektorých opatrení, ku ktorým sa zaviazala turecká vláda. Predovšetkým sa poukazuje na to, že sa v reformnom procese nedosiahol účinný pokrok. Veľmi zdĺhavý je postup pri ozdravení bankového sektora, najmä pri likvidácii stratových bankových domov.

Záchranný balík MMF sa dohodol začiatkom tohto roka s cieľom odvrátiť finančnú krízu v Turecku, je však striktne viazaný na splnenie viacerých podmienok, ktoré sa napríklad týkajú aj totálnej reorganizácie riadiacich štruktúr v Turk Telekom, najväčšej telekomunikačnej spoločnosti v štátnom vlastníctve.

Vzápätí po tom, čo Medzinárodný menový fond oznámil dočasné zablokovanie úverovej linky, turecká vláda deklarovala, že Emlak Bank je už v štádiu likvidácie. Takisto poukazovala na fakt, že v Turk Telekom už pár dní pracuje nová správna rada, čo však MMF neakceptoval, pretože orgány TT stále nemožno považovať za „dostatočne odolné voči politickým tlakom…“

Rozhodnutie MMF ešte viac znervóznilo turecké akciové trhy, ktoré sa mali stabilizovať práve poskytnutím prvej úverovej tranže v objeme 1,6 miliardy USD.

Zdroje z MMF predstavovali aj dôležitý signál pre tureckú ekonomiku – HDP sa totiž v I. kvartáli 2001 znížil o 4,2%.

Ďalšie finančné prostriedky vo výške 1,7 miliardy USD chcelo získať Turecko zo Svetovej banky ešte počas tohto mesiaca a boli určené najmä na podporu finančného sektora a poľnohospodárstva, je však nepravdepodobné, že sa uvoľnia bez súhlasu MMF.

Nemožno ale vylúčiť, že už v priebehu niekoľkých dní sa Medzinárodný menový fond bude problematikou Turecka opäť zaoberať.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS