ČLÁNOK
MMF a SB odmietajú úplné odpustenie dlhov tretiemu svetu
30. apríla 2001

Väčšina dlhov chudobných krajín sa nebude môcť splatiť. Vo svojej správe to oznámil verejný výskumný inštitút Worldwatch Institute. Táto informácia nasleduje iba niekoľko dní po tom, ako medzinárodní veritelia vyhlásili, že si nemôžu dovoliť úplne odpustiť dlhy chudobných krajín. Z celkovej sumy 422 mld. USD, ktorú dlhuje veriteľom 47 najchudobnejších krajín sveta, sa môže efektívne splatiť iba 130 mld. USD.

Podľa správy inštitútu by sa mal nesplatiteľný dlh odpustiť úplne a splatiteľné dlhy by sa mali postupne odpúšťať podľa situácie v jednotlivých prípadoch. Dlhy by sa mali úplne odpustiť krajinám, ktoré prejavujú pevný zámer zaviesť ekonomickú zodpovednosť a kontrolu inflácie a rozpočtových deficitov. Medzi odborníkmi sa množia hlasy, aby Medzinárodný menový fond (MMF) a Svetová banka (SB) úplne odpustili dlhy chudobným štátom. Avšak niektorí predstavitelia SB oznámili, že odpustenie všetkých dlhov by viedlo k zániku oboch spomínaných inštitúcií. „Ak sa odpustia dlhy všetkým chudobným krajinám, povedie to k zatvoreniu všetkých multilaterálnych inštitúcií. Nemyslíme si, že toto je cesta vpred. Na zmiernenie problémov potrebujú chudobné krajiny ďalšiu pomoc zo strany bohatých krajín, predovšetkým od USA a Japonska,“ povedal Axel Van Trotsenburg, predstaviteľ SB, poverený otázkami chudobných krajín. V podobnom duchu sa vyjadrili aj predstavitelia MMF.

SB plánuje odpustiť 41 najchudobnejším krajinám sveta počas nasledujúcich piatich rokov 45 % ich dlhu, predstavujúceho 205 mld. USD. Veritelia budú od týchto krajín požadovať výdavky na sociálne programy ako vzdelanie a zdravotníctvo a na štrukturálne reformy, zamerané na podporu ekonomiky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2021

USD 1,173 0,001
CZK 25,380 0,020
GBP 0,860 0,001
HUF 355,280 0,650
CAD 1,500 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS