ČLÁNOK
Misia SB odporúča presunúť ďalších 35 mld. Sk zlých úverov
8. februára 2000

Misia Svetovej banky odporúča presunúť v druhej etape predprivatizačnej reštrukturalizácie do Slovenskej konsolidačnej a Konsolidačnej banky (KBB) ďalších 35 mld. Sk klasifikovaných pohľadávok. Celý objem presunutých zlých úverov vyčíslila na 100 až 105 mld. Sk. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva financií SR Viliama Vaškoviča bude tento objem závisieť od výsledkov diagnostických auditov, ktoré by mali byť uskutočnené do polovice februára. „Na základe týchto výsledkov sa začne druhá etapa predprivatizačnej reštrukturalizácie, ktorá vyvrcholí sfunkčnením Slovenskej konsolidačnej,“ uviedol.
Predtým však musí vláda schváliť globálnu schému na riešenie pohľadávok štátu a štátnych inštitúcii, ktorá stanoví spoločný postup voči dlžníkom, ako aj Projekt agentúry pre prácu s pohľadávkami. Slovenská konsolidačná začne prácu s pohľadávkami až po schválení tohto projektu a po stanovení konkrétnych nástrojov na realizáciu pohľadávok.
Slovenská konsolidačná je spolu s KBB inštitúciou, do ktorej budú presunuté klasifikované úvery reštrukturalizovaných bánk. Pripadnú jej klasifikované úvery dané podnikom v konkurze, alebo na ktoré bol podaný návrh na jeho vyhlásenie, v ktorých prebieha likvidácia, alebo bol na ňu daný súhlas alebo úvery medzičasom zrušeným spoločnostiam v celkovom objeme zhruba 64 mld. Sk. Asi 10% budú tvoriť „živé “ pohľadávky. Slovenská konsolidačná by mala na rozdiel od KBB používať tzv. decentralizačný prístup získavania príjmov z pohľadávok, bude teda vo väčšej miere využívať externé služby.
Podľa štátneho tajomníka bude možné živé pohľadávky kapitalizovať, konkrétny spôsob však bude stanovený po dôkladnej analýze všetkých pohľadávok.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS