ČLÁNOK
Minulý týždeň v znamení poklesu majetku fondov
13. novembra 2000

Čistá hodnota aktív (NAV) takmer všetkých fondov ponúkaných slovenským investorom sa v predchádzajúcom týždni znížila. Zmena tohto ukazovateľa, ktorý prestavuje hodnotu majetku fondu investovaného do cenných papierov očisteného od jeho záväzkov, sa pritom pohybovala v intervale od mínus 6,98 % do plus 0,83 %. Vyplýva to z údajov zverejnených Asociáciou správcovských spoločností.

Najväčší pokles NAV na úrovni 6,98 % dosiahol v minulom týždni Hi-tech akciový otvorený podielový fond (OPF) spravovaný spoločnosťou J&T Asset Management. V predminulý týždeň pritom ešte dosahoval najväčší nárast medzi fondmi na 3,6 %. Čistá hodnota majetku pripadajúca na jednu korunu vloženú do tohto fondu poklesla z 0,9579 Sk na 0,891 Sk. Významnejšie zníženie NAV zaznamenal aj Globálny akciový OPF spoločnosti Istro Asset Managmenet, keď jeho majetok poklesol o 5,94 %. Aj tento fond ešte v týždni predtým dosahoval jeden z najvýznamnejších nárastov majetku 2,24 %. Hodnota majetku Globálneho akciového fondu na jednu korunu predstavuje 0,8908 Sk.

Zo všetkých 22 fondov, ktoré predstavujú investičné možnosti pre voľné zdroje slovenských subjektov, dosiahlo nárast NAV len 6 fondov, z toho len jeden zahraničný podielový fond. Najväčší nárast, ktorý však nedosiahol ani len 1 % dosiahol práve spomínaný zahraničný fond Veri Select spravovaný spoločnosťou Veritas SG. Hodnota jeho majetku pripadajúca na jednu korunu predstavuje 1,0144 Sk pri týždennom náraste o 0,83 %. V predchádzajúcom týždni zaznamenala NAV tohto fondu presne opačný vývoj, keď pokles jeho hodnoty o1,9 % prestavoval najvyšší medzi fondmi.

Z pätnástich OPF domácich správcovských spoločností registrovaných asociáciou má najväčšiu celkovú čistú hodnotu aktív vo výške 994,439 mil. Sk Korunový dlhopisový OPF Tatra Profit spravovaný spoločnosťou TAM. O niečo nižšiu celkovú NAV v hodnote 881,233 mil. Sk dosahuje Eurofond. Tento OPF spravuje Prvá Penzijná. Najnižšiu úroveň celkovej NAV 7,151 mil. Sk má naďalej Hi-tech akciový OPF spravovaný J&T Asset Management.

Zahraničné fondy dosiahli zväčša väčšiu celkovú čistú hodnotu aktív. Približne 20,558 mld. Sk predstavuje celková NAV fondu Veri-Valeur spoločnosti Veritas SG. Fondy WIOF dočasne pozastavili predaj podielových listov, kým nezaložia organizačnú zložku na Slovensku, ktorú vyžaduje súčasný zákon o kolektívnom investovaní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS