ČLÁNOK
Minulý týždeň sa darilo najmä dlhopisovým fondom
4. apríla 2002

Uplynulý týždeň sa na trhu kolektívneho investovania darilo najmä fondom investujúcim do dlhopisov a tiež fondom peňažného trhu. Medzi akciovými a zmiešanými fondmi členov Asociácie správcovských spoločností (ASS) ukončila týždeň s miernymi ziskami približne polovica otvorených fondov. Vyplýva to z údajov zverejnených ASS.

Takmer polovica akciových fondov posilnila svoje podiely, pričom najvyššie zhodnotenie dosiahol Americký akciový fond správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management (TAM) s 1,7-percentným nárastom. Druhý najlepší bol fond Equity Fund Oil od KBC Equity Fund, ktorý dosiahol za uplynulý týždeň zisk na úrovni 1,34 %. Biotechnologický fond od rovnakej spoločnosti zaznamenal najvyšší 4,05-percentný pokles. S takmer 3-percentnou stratou skončil aj internetový fond od KBC Equity Fund.

Dlhopisovým fondom sa uplynulý týždeň darilo, keď len tri z nich skončili so stratou. Fond 1. PF Slnko od Agroinvestu však zaznamenal až vyše 8-percentné znehodnotenie svojich podielov. Medzi dlhopisovými fondmi sa najviac darilo opäť fondu spoločnosti TAM, keď Dolárový dlhopisový fond zhodnotil svoje podiely o 1,34 %. Darilo sa aj Dolárovému fondu správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management, ktorý mierne posilnil o 0,79 %.

Polovica zmiešaných fondov ukončila uplynulý týždeň so ziskami v rozmedzí od 0,06 do 1,23 %. Najviac sa pritom darilo aj tento týždeň fondu Programinvest od J&T Asset Management (J&T AM). Hneď za ním sa umiestnil Medzinárodný akciovo-dlhopisový fond od TAM, ktorý zhodnotil o 0,76 %. Najvyššiu 1,87-percentnú stratu zaznamenal fond Bonus správcovskej spoločnosti Prvá Penzijná.

Všetky fondy peňažného trhu ukončili týždeň s miernymi ziskami. Najvyššie zhodnotenie o 0,25 % dosiahol Koruna peňažný fond od J&T AM. Naopak všetky fondy fondov skončili s miernym znehodnotením svojich podielov. Najmenej sa darilo fondu Master Fund Sector od KBC Master Fund, ktorý oslabil o viac ako 1 percento. Fond Modern Times spravovaný spoločnosťou Volksbanken-KAG znehodnotil o 0,98 %.

Korunový dlhopisový fond od TAM si aj napriek miernym poklesom drží prvú pozíciu pri vyhodnocovaní najvyššej kumulovanej sumy čistých predajov s objemom 966,498 mil. Sk. Druhý v poradí je zmiešaný fond Eurofond od Prvej Penzijnej, ktorý vyzbieral 950,228 mil. Sk, a tretím najpredávanejším fondom je zmiešaný fond Bonus od rovnakej spoločnosti s kumulovanou sumou čistých predajov 498,283 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS