ČLÁNOK
Minulý týžden priniesol fondom zväcša zisky
7. mája 2003

Uplynulý týžden priniesol opät väcšine otvorených podielových fondov zisky. Tažili predovšetkým akciové fondy, mierne zisky mali aj dlhopisové a zmiešané fondy. Strešné fondy naopak strácali, fondy penažného trhu mali tradicne nízke výnosy. Vyplýva to z údajov zverejnených Asociáciou správcovských spolocností.

Medzi akciovými fondmi si opät najväcší zisk pripísal fond z rodiny KBC, tentokrát KBC Equity Fund Euro Technology s rastom o 7 % a KBC Equity Fund Internet s 6,42 %. Na druhej strane najviac stratil CI – Europe Stock výnosový s poklesom o 3,66 % a Renta globálny akciový od J&T Asset Management s poklesom o 2,05 %. V rámci dlhopisových fondov bol najúspešnejší WIOF – USD International Bond s nárastom hodnoty podielu o 0,6 %, naopak, najviac stratil Dolárový dlhopisový o 2,04 % od Tatra Asset Management.

Zmiešaným fondom dominoval PP – Kredit so ziskom 2,22 %, strácal Reštitucný fond od J&T so znížením podielu o 1,93 %. Najväcšiu stratu za týžden vykázali medzi fondmi fondov VB Amerikan Selection s 0,79 %.

Z cistých predajov otvorených fondov clenov ASS pripadalo uplynulý týžden na dlhopisové fondy 224,1 mil. Sk. Rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov fondov penažného trhu predstavoval 71,3 mil. Sk. Najväcšie cisté predaje v objeme 175,1 mil. Sk pritom dosiahli fondy pod správou J&T Asset Managementu, najmä Renta globálny akciový.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS