ČLÁNOK
Minuloročný zisk VÚB na úrovni 1 % zisku roka 1997
3. mája 1999

Za rok 1997 banka dosiahla čistý zisk 172,042 mil. Sk, čo znamená, že zisk banky predstavoval približne jedno percento kladného hospodárskeho výsledku roka 1997. Auditované a nekonsolidované výsledky hospodárenia dnes v súlade s pravidlami kótovania cenných papierov zverejnila Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB). Podľa medzinárodných štandardov dosiahla VÚB za rok 1997 čistú stratu vo výške 48 mil. Sk, výsledky podľa týchto štandardov za rok 1998 zatiaľ nie sú známe a banka ich zverejní na budúci týždeň.
Bilančná suma VÚB poklesla z úrovne 174,556 mld. Sk v roku 1997 na 162,549 mld. Sk v minulom roku. Úvery poskytnuté klientom sa zvýšili o 5,7 % na 115,008 mld. Sk, primárne vklady však poklesli. Záväzky voči klientom sa totiž znížili o takmer 2 % na 103,886 mld. Sk. Záväzky voči bankám sú nižšie o 16 % a dosahujú k ultimu roka 30,895 mld. Sk. Úvery a vklady v iných bankách sa znížili o takmer polovicu a dosiahli 10,219 mld. Sk. Banka vytvorila v uplynulom roku opravné položky vo výške 4,315 mld. Sk, pričom za rok 1997 to bolo 4,035 mld. Sk. Použila rezervy a opravné položky v objeme 6,595 mld. Sk, pričom v roku 1997 to bolo 8,377 mld. Sk.
V štruktúre aktívnej časti bilancie banky majú výraznú váhu úvery. K ultimu minulého roka dosiahol objem úverov VÚB bez opravných položiek 107 mld. Sk, z čoho vyše 11 mld. Sk predstavovali devízové úvery. VÚB má na úverovom trhu zhruba 30-percentný podiel. Banka eviduje v súčasnosti zhruba 2 milióny účtov pre 1,5 mil. klientov. V oblasti depozitov dosiahla VÚB 23-percentný podiel na primárnych vkladoch bankového sektora a takmer 18-percentný podiel na vkladoch obyvateľstva. VÚB sa na bilančnej sume slovenského bankového sektora podieľa 20,5 %.
Náklady banky vzrástli o 42 % na 59,254 mld. Sk, z čoho náklady na finančné činnosti sa zvýšili o 80 % na 46,845 mld. Sk. Najvyšší index rastu z toho zaznamenali náklady na devízové operácie, ktoré sa zvýšili z 13,088 mld. Sk v roku 1997 na 31,295 mld. Sk. Náklady na operácie s klientmi predstavovali 11,070 mld. Sk v porovnaní s 6,806 mld. Sk. Všeobecné prevádzkové náklady sa mierne znížili na 5,217 mld. Sk. Výnosy banky vystúpili takmer o 30 % na 59,255 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 8. 2022

USD 1,020 0,009
CZK 24,460 0,080
GBP 0,844 0,003
HUF 398,600 6,300
CAD 1,317 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS