ČLÁNOK
Minuloročná strata SAM vo výške takmer 93 mil. Sk bude vysporiadaná ako hospodársky výsledok minulých rokov
25. júla 1997

Minuloročná strata SAM vo výške takmer 93 mil. Sk bude vysporiadaná ako hospodársky výsledok minulých rokov – rozhodlo o tom valné zhromaždenie a.s. Slovenská armatúrka Myjava 23.6.1997. Na rok 1997 má spoločnosť naplánovaný 13,3% nárast predaja oproti predošlému roku. Celkové aktíva spoločnosti zaznamenali medziročný pokles – o 3,4%. Pritom finančné investície vzrástli z 36,9 mil. Sk na viac ako 114 mil. Sk pri poklese obežných aktív. Výroba spoločnosti v hodnote 1,6 mld Sk, pričom najvyšší podiel – 36% si držia bytové armatúry, bola v porovnaní s rokom 1995 o 8,6% vyššia. Celkový predaj v hodnote 1,44 mld Sk bol o 3% vyšší ako v roku 1995. Na zahraničných trhoch umiestnila spoločnosť necelých 6% svojej produkcie v hodnote 82 mil. Sk, zvyšok tvorí predaj na domácom (42%) a českom trhu (52%).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS