ČLÁNOK
Minoritní akcionári požiadajú súd o zrušenie VZ Slovnaftu
22. mája 2003

Minoritní akcionári podajú na súd žalobu o určenie neplatnosti uznesení valného zhromaždenia (VZ) Slovnaftu, a.s., ktoré sa konalo 17. mája. Na tlačovej besede o tom informovali zástupcovia minoritných akcionárov, predstavitelia skupiny J&T a Prvej penzijnej. „Celý priebeh VZ poznačili hrubé nedostatky v organizácii a časté porušovanie Obchodného zákonníka a stanov Slovnaftu. VZ bolo navyše vedené v duchu porušovania práv minoritných akcionárov,“ vyjadrili sa ich zástupcovia.

Spoločnosť MOL vlastní 14,4 mil. akcií Slovnaftu, v dôsledku nevyhlásenia povinnej ponuky na prevzatie môže na VZ disponovať iba 10,3 mil. hlasov. Na celom VZ sa však podľa zástupcu J&T Martina Fedora vychádzalo z predpokladu, že MOL má iba uvedených 10,3 mil. akcií, hoci zástupca spoločnosti sa prezentoval celkových počtom 14,4 mil. akcií. „Dôsledkom bol nesprávny výpočet kvóra potrebného na prijatie uznesení VZ,“ povedal Fedor. Celkovo sa tak na VZ zúčastnilo podľa Slovnaftu 15 mil. hlasov, podľa Fedora to bolo 19 mil. hlasov. V prípade hlasovania o zmene stanov za túto zmenu hlasoval MOL 10 mil. hlasov a je rozdiel, či sa jeho podiel bude počítať z celkového počtu 15 alebo 19 mil. hlasov. V prípade počítania s 15 mil. hlasmi tak spolu s hlasmi Európskej banky pre obnovu a rozvoj hlasovalo za zmenu stanov 77,7 %, ak sa do úvahy berie prítomných 19 mil. hlasov, za by podľa Fedora bolo 61,4 %. To však na schválenie zmeny stanov nestačí.

Minoritní akcionári namietajú, že predseda VZ akcionárom opakovane upieral právo vykonať kontrolu výsledkov hlasovaní. Tá sa podľa zástupcu Prvej penzijnej Petra Kubíka uskutočnila až po siedmich hodinách a výsledky potvrdili súčtové chyby pri sčítaní hlasov akcionárov. „V jednom prípade sa dokonca nebralo do úvahy vyše 200 tis. hlasov, čo predstavuje približne jedno percento základného imania spoločnosti,“ dodal. Ďalší protest sa týka skutočnosti, že predseda VZ dal hlasovať o návrhu spoločnosti MOL, ktorý mu bol doručený počas prerušenia VZ, a to do priestoru, kam nemali ostatní akcionári prístup.

M. Fedor upozornil aj na to, že akcionári kládli na VZ otázky predstavenstvu spoločnosti týkajúce sa jej hospodárenia. „Chceli sme sa uistiť, či nie je majoritný akcionár zvýhodňovaný na úkor minoritných,“ dodal. Akcionárov zaujímalo, z akých činností vyplýva obrat so spoločnosťou MOL v objeme približne 10 mld. Sk, zabezpečovanie dodávok ropy, ako aj súdny spor, na základe ktorého má Slovnaft údajne uhradiť 1 mld. Sk. Poukázali aj na kúpu spoločnosti MOL Slovensko Slovnaftom za 1,1 mld. Sk. MOL Slovensko prevádzkoval sieť čerpacích staníc, pričom v prepočte jedna čerpacia stanica stála Slovnaft vyše 67 mil. Sk. To je podľa akcionárov takmer dvojnásobok obstarávacích nákladov na vybudovanie porovnateľných čerpacích staníc.

Miloš Surovič z Ochranného spoločenstva minoritných akcionárov uviedol, že minoritní akcionári majú iba dve možnosti zhodnotenia svojej investície, a to je výplata dividend alebo možnosť dobre tieto akcie predať. MOL na VZ zablokoval návrh na výplatu dividend a akcionári nemôžu podľa Suroviča v súčasnosti výhodne predať svoje akcie, keďže MOL nevyhlásil povinnú ponuku na ich prevzatie.

Predseda predstavenstva Slovnaftu Slavomír Hatina sa v pondelok vyjadril, že Slovnaft si je istý právnou korektnosťou krokov uskutočnených na víkendovom VZ. „Niektorí minoritní akcionári nemali na VZ záujem o ďalšie informácie, snažili sa iba zvrátiť vývoj iným smerom. Z ich strany sa objavili iba snahy spochybniť kladnú spoluprácu medzi Slovnaftom a spoločnosťou MOL a jej výsledky,“ komentoval podpredseda predstavenstva Slovnaftu Zoltán Áldott.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS