ČLÁNOK
Ministri schválili Predvstupový ekonomický program SR
6. septembra 2001

Vláda prerokovala a s pripomienkami schválila Predvstupový ekonomický program (PEP) Slovenskej republiky. „Drobné pripomienky budú do materiálu zapracované až dodatočne, nakoľko dokument musí byť do prvého októbra v Bruseli,“ povedala v stredu ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Slovensko v rámci predvstupovej procedúry fiškálneho dohľadu musí k 1. októbru predložiť vypracovaný materiál predvstupového programu Európskej komisii (EK). Ide o novú iniciatívu komisie, ktorej cieľom je postupná príprava kandidátskych krajín na mechanizmy fiškálneho dohľadu uplatňované v členských krajinách Európskej únie. Do roku 2004 pritom budú musieť kandidátske krajiny vypracovať PEP, ktorý predložia s rozdielnym časovým harmonogramom podľa abecedného poriadku. Prvá skupina krajín predkladala PEP k 1. máju a druhá, v ktorej je aj SR, bude dokument predkladať začiatkom októbra.

Podľa údajov v dokumente sa predpokladá každoročne reálne zvyšovanie hrubého domáceho produktu, pričom v budúcom roku by mala hrubá produkcia reálne vzrásť o 3,6 % a v roku 2004 by ekonomický rast mal dosiahnuť úroveň 4,7 %. Inflácia by sa mala každoročne znižovať, pričom z odhadovanej úrovne 7,6 % na tento rok by sa v roku 2004 mala pohybovať v pásme 4,6 až 5,4 %. Miera nezamestnanosti podľa výberového zisťovania pracovných síl by sa aj za tri roky mala pohybovať na úrovni 17,5 %.

Hlavným cieľom tvorby PEP je preukázať schopnosť Slovenska zabezpečiť udržateľný a stabilný fiškálny vývoj. Dokument obsahuje prehľad súčasného ekonomického vývoja, strednodobý makroekonomický rámec na obdobie rokov 2001 až 2004, prehľad verejných financií a štrukturálnych reforiem. V prílohovej časti sa podľa požiadaviek EK nachádzajú matice budúcich strategických záväzkov Slovenska.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS