ČLÁNOK
Ministri schválili komunikačnú stratégiu zavedenia eura
17. októbra 2007

Ministri schválili komunikačnú stratégiu zavedenia euraRezort financií tak môže požiadať o pomoc pri financovaní komunikačnej kampane Európsku komisiu
 


Vláda v stredu schválila komunikačnú stratégiu zavedenia eura v Slovenskej republike. Rezort financií tak môže požiadať o pomoc pri financovaní komunikačnej kampane Európsku komisiu (EK). „Okrem odbornej a metodickej pomoci môže komisia výrazne prispieť aj finančne. V krajinách, ktoré doteraz prijali euro, to bolo viac ako 40 eurocentov na obyvateľa, čo v prípade Slovenska predstavuje vyše 70 mil. Sk,“ konštatuje sa v materiáli. Na financovanie kampane pritom slovenská vláda vyčlenila 110 mil. Sk a ďalších 70 mil. Sk by malo ísť z rozpočtu Národnej banky Slovenska.


Schválenie komunikačnej stratégie vládou je pritom podmienkou, aby EK mohla začať so svojou pomocou. „Po tom, ako vláda SR schváli komunikačnú stratégiu, môže minister financií SR požiadať komisára pre menové záležitosti o uzatvorenie Partnerskej dohody, na základe ktorej sa následne pripraví grant na poskytnutie finančnej pomoci a komisia tiež na Slovensku zrealizuje svoje vlastné komunikačné aktivity,“ uvádza sa v materiáli. Na to, aby Slovensko mohlo čerpať prostriedky z fondov Európskej únie na komunikačnú kampaň už v tomto roku je potrebné, aby bola partnerská dohoda uzatvorená v novembri 2007.


Komunikačná stratégia zavedenia eura v SR okrem toho, že je nevyhnutným materiálom pre uzatvorenie dohody s EK, sumarizuje súčasné poznatky a plány na komunikačné aktivity o zavedení eura. Sú v nej zahrnuté princípy kampane, jej hlavné posolstvá, cieľové skupiny, časový plán kampane a osobitne sú opísané stratégie na informovanie citlivých cieľových skupín. Stratégiu pripravil Pracovný výbor pre komunikáciu, ktorý na základe Národného plánu zavedenia eura v SR zriadila Národná banka Slovenska.


 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS