ČLÁNOK
Ministri prijali Európsku chartu pre malé a stredné podniky
4. apríla 2002

Vláda schválila Európsku chartu pre malé a stredné podniky, čo je pozitívnym signálom a potvrdením integračných zámerov Slovenska. Prijatím charty sa posilnila aj pozícia v už predbežne uzatvorených kapitolách Priemyselná politika a Malé a stredné podnikanie. Dodržiavanie princípov Európskej charty pre malé podniky by sa malo pozitívne prejaviť v ekonomickom raste, poklese nezamestnanosti a v oblasti sociálneho a regionálneho rozvoja,

Prijatie Európskej charty pre malé podniky v SR sa plánuje oficiálne deklarovať na Medzinárodnej konferencii o malom a strednom podnikaní v SR, ktorá sa bude konať pod záštitou predsedu vlády 25. až 26. apríla 2002. Slovensko sa pripojí k deklarácii Charty aj jej podpisom na stretnutí kandidátskych krajín a Európskej komisie, ktoré bude koncom apríla tohto roku v Slovinsku. Vytváranie vhodného prostredia pre malé podniky spadá prevažne do kompetencie jednotlivých členských štátov. Európska komisia má sekundárnu úlohu napomôcť členským štátom vylepšiť ich činnosť v tejto oblasti, a to prostredníctvom rokovaní a zapojením štrukturálnych fondov, Európskej investičnej banky a iných finančných nástrojov spravovaných európskym investičným fondom.

Malé podniky, ktoré zamestnávajú do 50 ľudí, zohrávajú ústrednú úlohu vo všetkých ekonomických aktivitách Európskej únie (EÚ). Sú kľúčovým zdrojom pracovných miest a hlavnou hnacou silou v oblasti inovácií, zamestnanosti, sociálnej a lokálnej integrácii. V EÚ pôsobí okolo 20 miliónov takýchto podnikov, ktoré zamestnávajú celkovo 65 mil. ľudí. Predstavujú 99 % všetkých podnikov a vytvárajú 53 % zo všetkých pracovných miest. V EÚ je omnoho viac ľudí zamestnaných v malých podnikoch než v USA alebo Japonsku, kde viac ľudí pracuje vo väčších podnikoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS