ČLÁNOK
Ministri financií EÚ prijali pravidlá o dôchodkových fondoch
14. mája 2003

Ministri financií krajín Európskej únie (EÚ) prijali v Bruseli spolocné pravidlá pre dôchodkové fondy, cím umožnia správcom fondov predávat ich produkty vo všetkých 15 krajinách a v blízkej budúcnosti v 25 krajinách únie. Nové pravidlá majú pomôct nadnárodným spolocnostiam znížit náklady vytvorením jednotnej celoeurópskej dôchodkovej schémy. Usporené náklady sa môžu pohybovat až do 40 mil. eur rocne pri velkých nadnárodných spolocnostiach. Podla odborníkov sa však celoeurópsky trh pre dôchodkové fondy nebude môct v praxi zrealizovat dovtedy, kým v rámci EÚ existujú rozdiely pri zdanovaní v tejto oblasti.

„Podla môjho názoru môžeme konštatovat, že direktíva bola prijatá,“ uviedol grécky minister financií Nikos Christodulakis. „Povedie direktíva coskoro k cezhranicnej aktivite? Asi nie, kedže ostáva mnoho danových prekážok,“ uviedol ekonomický poradca Európskej federácie investicných fondov (FEFSI) Bernard Delbecque. Nie všetky clenské krajiny EÚ sú nadšené novými pravidlami, volne založenými na britsko-holandskej tradícii nechávat volné ruky manažérom fondov pri investicných rozhodnutiach. Belgicko sa zdržalo hlasovania. „Nevidíme dostatok záruk proti bankrotom fondov,“ uviedol predstavitel belgického ministerstva financií. Belgicko by radšej privítalo viac kvantitatívnych obmedzení pre investície, dodal.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS