ČLÁNOK
Ministerstvo vrátilo privatizačný projekt Slovenských telekomunikácií na dopracovanie
5. júna 2000

Privatizačný projekt Slovenských telekomunikácií, a.s (ST) vrátilo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku (MSPNM) na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií na dopracovanie. Pre agentúru SITA to povedala riaditeľka Odboru zakladateľských funkcií a privatizácie MDPT Helena Kavcová.

Ako uviedla, dôvodom vrátenia bola potreba dopracovania a aktualizácie tabuľkovej časti projektu týkajúcej sa majetkovej podstaty ST. V pôvodnom projekte, ktoré MDPT predložilo 16. mája 2000 boli údaje z účtovnej závierky ešte štátneho podniku Slovenské telekomunikácie, š.p. k 31. marcu 1999. Išlo o poslednú auditovanú účtovnú závierku, ktorá bola vtedy k dispozícii. V súčasnosti časti projektu týkajúce sa súvahy a výkazu ziskov a strát musia byť aktualizované. K opätovnému predloženiu by podľa H. Kavcovej malo dôjsť v priebehu troch dní. Aktualizácia si vyžiada prepracovanie šiestich tabuliek, ktoré sa v projekte nachádzajú.

MDPT predkladá privatizačný projekt ST ma MSPNM v súlade so zákonom č. 92/1991 Zb. o prevode majetku štátu na iné osoby. Paragraf 9 tohto zákona túto povinnosť ukladá všetkým podnikom so štátnou účasťou, ktoré vstupujú do privatizácie.

Privatizácia ST sa v súčasnosti nachádza vo svojej druhej fáze. MDPT už schválilo definitívne znenia transakčných dokumentov a tie v súčasnosti posudzuje poradca, ktorý ich následne predloží strategickým záujemcom. Tí na základe ich znenia pripravia svoje definitívne ponuky na privatizáciu 51-percentného podielu v ST. Podľa riaditeľa Odboru regukácie a štátnej správy MDPT Stanislava Vaneka sa následne do 15. júna vyberie predpokladaný víťaz. Výsledok výberu sa presunie na ministerstvo privatizácie, ktoré po jeho posúdení predloží vláde návrh na výber strategického partnera pre ST. Vláda následne pripraví podpis zmluvy so strategickým investorom do ST.

V súčasnosti sú v hre dvaja záujemcovia o ST. Ide o nemeckého operátora Deutsche Telekom a holandskú spoločnosť KPN Telecom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 3. 2021

USD 1,203 0,001
CZK 26,208 0,070
GBP 0,863 0,001
HUF 364,530 0,780
CAD 1,521 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS