ČLÁNOK
Ministerstvo kritizuje spomaľovanie privatizácie
4. septembra 2000

Oneskorovanie privatizačných projektov na jednotlivých ministerstvách spomaľuje zamýšľané transformačné procesy vlády v tomto volebnom období. Vláda už v júli minulého roku uložila Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR povinnosť spracovať v spolupráci so Železnicami SR projekt transformácie ŽSR tak, aby sa mohol aplikovať od 1. januára 2000. Projekt mal zároveň slúžiť ako východisko reštrukturalizácie a privatizácie. Plnenie uznesenia mešká viac ako pol roka, pričom v súčasnosti je projekt v medzirezortnom pripomienkovanom konaní. Uvádza sa to v Koncepcii privatizácie majetku štátu na ďalšie obdobie a vyhodnotení pasportizácie majetku štátu z dielne Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR (MSPNM).

Ďalším meškajúcim rezortom je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Koncepciu transformácie podnikov vodární a kanalizácii (VaK) malo totiž predložiť už v priebehu roku 1999, neustále však odkladá definitívne prerokovanie koncepčného materiálu vo vláde. Argumentuje pritom takzvaným kompetenčným problémom s MSPNM, ktorý však je podľa ministerstva privatizácie len „pseudoproblémom“. Zatiaľ čo MSPNM navrhuje zrealizovať transformáciu a prevod majetku VaK prostredníctvom zákona o veľkej privatizácii, ministerstvo pôdohospodárstva presadzovalo už niekoľko spôsobov, ktoré sú bez viacerých legislatívnych zmien nerealizovateľné a proces transformácie predlžujú, konštatuje sa v privatizačnej koncepcii.

Aj ďalšie rezorty sa ani na opakované žiadosti nevyjadrili k možnostiam privatizácie majetku, ktorý je v ich správe, a viacero inštitúcií a podnikov nenavrhli zaradiť do privatizácie. MSPNM preto odporúča, aby jednotlivé rezorty predložili do konca tohto roka materiál na rokovanie vlády, kde by zdôvodnili nutnosť zachovania konkrétnych činnosti v podobe štátneho podniku na základe špecifík činností a hospodárskych výsledkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS