ČLÁNOK
Ministerstvo hospodárstva očakáva záujem E.ON, EdF a British Energy o Slovenské elektrárne
3. mája 2002

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) očakáva, že ak sa budú tzv. nové Slovenské elektrárne (SE) privatizovať ako celok, môže to vyvolať menší záujem investorov a znížiť príjem z predaja. „Takáto štruktúra transakcie by bola prijateľná len pre spoločnosť, ktorá je pripravená vlastniť jadrové elektrárne,“ vysvetľuje svoje stanovisko ministerstvo. Takáto metóda predaja by však nebola náročná na získanie súhlasu úverujúcich bánk, keďže by SE ostali ako celok.

Vyšší príjem očakáva MH, ak by sa elektrárne rozčlenili na jadrovú a nejadrovú výrobu. V tomto prípade bude podľa rezortu kľúčová dohoda o dodávkach služieb medzi SE a jej novými dcérskymi spoločnosťami. Rezort pripúšťa aj to, že SE by aj po vytvorení dcérskych spoločností fungovali ako materská spoločnosť.

Ministerstvo hospodárstva odporúča, aby definitívne rozhodnutie o spôsobe privatizácie Slovenských elektrární sa prijalo až po prijatí a posúdení ponúk od potenciálnych investorov. Záujemcovia by mohli de facto predložiť dve ponuky. Jednu na nereštrukturalizované SE a druhú na ich dcérske spoločnosti vytvorené odčlenením výroby elektrickej energie v jadrových elektrárňach od konvenčnej výroby. V takomto prípade by mohli potenciálni investori podľa záujmu nadobudnúť podiely v rôznych oblastiach podnikania SE. SE by sa podľa materiálu mali predať strategickému investorovi alebo investorom, a to kombináciou predaja existujúcich akcií s navýšením základného imania spoločnosti tak, aby si štát zachoval 51-percentnú majetkovú účasť.

Zo skúmaných piatich alternatív totiž považuje MH za najlepšiu metódu, pri ktorej by mohli o spôsobe predaja rozhodnúť do istej miery záujemcovia. V tomto prípade by sa investori vyzvali, aby predložili ponuky buď na nereštrukturalizované SE alebo na dcérske spoločnosti. Po vyhodnotení ponúk a výbere možného úspešného uchádzača by sa v konečnom dôsledku rozhodlo o konkrétnom spôsobe. V prípade výberu tohto variantu, by nové „dcérske“ spoločnosti SE boli založené ešte pred finančným vysporiadaním predaja.

MH v návrhu spôsobu privatizácie SE, ktorý už predložilo do vlády, upozorňuje, že bez ohľadu na zvolený spôsob predaja minulé záväzky SE znížia kúpnu cenu. V rozsahu, v akom vláda odmietne poskytnúť garancie za možné minulé záväzky SE, prejde časť týchto záväzkov na investora. Môže sa to týkať vodnej elektrárne Gabčíkovo, dvoch blokov jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, ktoré sa majú odstaviť a dvoch blokov v Mochovciach, ktoré nie sú dokončené. „Záujemcovia zoberú do úvahy tieto záväzky a započítajú ich do ponúkanej ceny. Táto skutočnosť pravdepodobne zníži príjem z predaja,“ dodáva MH.

MH medzi najpravdepodobnejších záujemcov o SE zaraďuje E.ON, Electricté de France a British Energy. Ďalej očakáva, že záujem prejavia aj firmy ako International Power, Iberdrola SA, Enel SpA a RWE AG.

MH očakáva, že po privatizácii distribučných podnikov bude silnieť konkurenčný tlak nových majiteľov na revidovanie existujúcej nákladovej štruktúry s cieľom zvýšenia efektívnosti kdekoľvek to bude možné. „Nákup elektriny od výrobcov bude jednoznačne jednou z prvých oblastí, na ktorú sa sústredia a úvaha o alternatívnych výrobcoch elektriny voči SE bude na programe dňa. Z toho vyplýva jednoznačná potreba privatizovať SE čo najrýchlejšie, skôr, než by došlo k významnému poškodeniu pozície elektrární,“ zdôrazňuje MH. V prípade rýchleho postupu sa podľa ministerstva dá očakávať záujem zahraničných investorov, ktorí sa už zaujímajú o privatizované aktíva, ale aj tých, ktorí ešte len formulujú svoju „východoeurópsku stratégiu“ a nechcú zostať pozadu. Z tohto dôvodu MH považuje načasovanie predaja SE za výhodu, ktorú treba využiť

Podľa materiálu MH, by sa o privatizácii SE mohlo rozhodnúť do konca septembra 2002. Ministerstvo však pripúšťa, že tento cieľ bude náročné dosiahnuť, možno ho však splniť pri maximálnom úsilí všetkých zainteresovaných strán. „Nevyhnutne však bude klásť ďalšie veľké obmedzenie na výber privatizačnej stratégie. Napríklad, ak by sa uvažovalo o počiatočnej verejnej ponuke (IPO – Initial Public Offering), je želateľné, aby bol implementovaný regulačný rámec už pred spustením takejto transakcie. To sa však nemusí podariť v rámci tak krátkeho časového obdobia, ktoré je k dispozícii na realizáciu transakcie, a preto záujem investorov o IPO by bol do veľkej miery obmedzený,“ dodáva MH.

Začiatkom tohto roka sa pôvodné Slovenské elektrárne rozčlenili na tri akciové spoločnosti. Ide o „nové“ Slovenské elektrárne, Tepláreň Košice (TEKO) a Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu (SEPS). Slovenské elektrárne ukončili podľa predbežných a neauditovaných výsledkov minuloročné hospodárenie s čistým ziskom vo výške 754,755 mil. Sk pri celkových nákladoch 58,217 mld. Sk a výnosoch 58,972 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS