ČLÁNOK
Ministerstvo financií znížilo odhad deficitu bežného účtu na 5,5 % HDP
23. mája 2003

Ministerstvo financií SR (MF) znížilo vďaka pozitívnemu trendu v zahraničnom obchode krajiny svoj odhad tohtoročného deficitu bežného účtu platobnej bilancie na 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vo svojom strednodobom finančnom rámci pritom počítalo so schodkom 7,4 % HDP. Vyplýva to z návrhu opatrení na elimináciu rizík vo verejných financiách, ktoré vypracovalo MF.

Ministerstvo znížilo aj svoju prognózu priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na 16 %, pričom pri tvorbe tohtoročného štátneho rozpočtu počítalo s nezamestnanosťou až 18 %. Niektoré legislatívne zmeny totiž pomohli zreálniť mieru evidovanej nezamestnanosti ku marca na 16,5 %. „Samozrejme to ešte automaticky neznamená rast zamestnanosti v ekonomike, avšak pozitívny vplyv na výdavkovú časť verejných financií je nesporný,“ uvádza sa v materiáli.

Reálny rast HDP by podľa MF mal predstavovať 3,5 %. Podľa ministerstva pritom zrejme výkonnosť domáceho dopytu zaostane za očakávaniami, avšak tempo rastu zahraničného dopytu prekoná predpoklady.

Inflačný vývoj v prvých štyroch mesiacoch tohto roka bol priaznivejší, než MF predpokladalo. Sekundárne efekty zvýšenia regulovaných cien a nepriamych daní zaostali za očakávaniami. Pozitívny vplyv mali aj zhodnotenie koruny a silná konkurencia v maloobchode. Navyše, vojna v Iraku nepriniesla všeobecne očakávaný dramatický nárast ceny ropy na svetových trhoch. Ak by nedošlo k ďalšej úprave nepriamych daní alebo k nepredvídaným šokom na devízových trhoch, priemerná inflácia by podľa MF dosiahla 7,8%. V prípade, že sa však od júla zvýšia spotrebné dane, inflácia by sa priblížila k 8,6 %.

MF znížilo aj odhad deficitu verejných financií pre tento rok. Upravený schodok verejného rozpočtu v podmienkach ESA 95 (čisté výpožičky) dosiahne 54,036 mld. Sk. Podiel na nižšom čísle má započítanie úrokov z prostriedkov získaných z privatizácie v objeme 3,9 mld. Sk, ktoré sú uložené na účte v NBS a sú viazané na potreby dôchodkovej reformy. Hoci tieto úroky nie sú príjmom štátneho rozpočtu, do celkových príjmov verejných financií sa započítavajú. Rozdiel medzi pôvodným a upraveným schodkom verejného rozpočtu v podmienkach ESA 95 tak podľa rezortu financií bude 3,4 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS