ČLÁNOK
Ministerstvo financií USA prezentuje nadmieru optimistický výhľad americkej ekonomiky
18. marca 2002

Námestník ministra do vnútorné financie Peter Fisher zdôraznil, že procesy ekonomickej expanzie sa dostávajú do pohybu, o čom svedčí viac faktorov, no na sklonku uplynulého týždňa sa najfrekventovanejšie používal argument o produktivite práce.

Jeho revidovaná podoba totiž dosiahla v poslednom štvrťroku 2001 na medziročnej báze hodnotu 5,2%, čo je v dobrom slova zmysle určitým „šokom“…

Uvedený ukazovateľ je dlhodobo neudržateľný, naznačuje však pozitívne trendy v americkej ekonomike.

Fisher dodal, že najmä počas prvého polroka bude hospodárstvo USA stimulovať dopĺňanie zásob v podnikateľskom sektore, ako aj trvalý rast v spotrebiteľských a vládnych výdavkoch.

V druhom polroku možno očakávať rast kapitálových výdavkov a teda zásadnú zmenu v porovnaní s terajším stavom, ktorý Fisher označil z pohľadu firemných investícií za utlmený.

Podnetom na rast investícií bude aj stimulačný „balík“, ktorý po schválení v Kongrese v podobe zákona podpísal prezident Bush.

Podľa Fishera bude americké ministerstvo financií aj naďalej presadzovať plnenie trojjedinej úlohy – čo najnižšie náklady na požičiavanie peňazí, správne riadenie vládnych financií a podpora efektívneho finančného trhu.

Národný úrad pre výskum ekonomiky – NBER, ktorý oficiálne deklaruje štádiá hospodárskeho cyklu v USA počas uplynulého týždňa konštatoval, že pokles, ktorý sa začal počas minulého roka sa „zrejme blíži ku koncu“.

NBER definoval stav recesie v marci 2001.

Niektoré dáta, ktoré sa týkajú maloobchodného predaja, však stále vyvolávajú pochybnosti o celkovej sile a dynamike ozdravenia. Ministerstvo obchodu Spojených štátov totiž v najnovších údajoch konštatuje, že maloobchodný predaj vzrástol počas februára o 0,3%, čím sa však iba vyrovnal januárový prepad tohto ukazovateľa. Predchádzajúce prognózy, ktoré naznačovali zvýšenie maloobchodného predaja vo februári 2002 o 0,7%, sa nepotvrdili a znížený rast spotrebiteľských výdavkov zároveň utlmuje nádeje na extrémne rýchle ekonomické ozdravenie.

Tento faktor sa okamžite prejavil aj na akciových trhoch – vzápätí po publikovaní oficiálnej správy Ministerstva obchodu sa znížil hlavný akciový index Dow Jones Industrial Average o 0,38% na úroveň 10 591 bodov.

Úhrnný rast maloobchodného predaja má do konca marca dosiahnuť hodnotu 2%, čo je podstatne menej v porovnaní s poslednými tromi mesiacmi roku 2001, kedy bol tento ukazovateľ na hladine 6%.

Uvedený pokles sa pripisuje najmä skončeniu atraktívnych akciových výpredajov, osobitne automobilov, ktoré mali opätovne nalákať Američanov do veľkoobchodných centier po septembrových teroristických útokoch na USA.

Na dáta o maloobchodnom predaji pochopiteľne reagovala aj americká centrálna banka. Predseda Federal Reserve Alan Greenspan zdôraznil, že vzostup ekonomiky je evidentný, celkový obrat však bude s najväčšou pravdepodobnosťou iba postupný. Tomu bude zrejme zodpovedať aj vývoj

menovej politiky. Momentálne je základná úroková sadzba na úrovni 1,75%, čo je 41-ročné minimum. K jej zvýšeniu by malo dôjsť až v druhej polovici tohto roka, kedy majú byť procesy ozdravenia americkej ekonomiky už celkom jednoznačné. Na rokovaní Federálneho výboru pre operácie na voľnom trhu – FOMC, ktoré bude zajtra (19. marca), by k nijakým pohybom základnej sadzby zrejme nemalo dôjsť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS