ČLÁNOK
Ministerstvo financií predloží vláde optimistickejší odhad príjmov štátneho rozpočtu
23. mája 2002

Ministerstvo financií SR (MF) predloží vláde do konca mája požadovanú kvantifikáciu príjmov tohtoročného štátneho rozpočtu (ŠR) a a tiež návrh opatrení na zvýšenie rozpočtových príjmov. „Vývoj daňových príjmov sa po zohľadnení daňových príjmov za štyri mesiace javí lepší, ako sme očakávali,“ uviedol pre agentúru SITA riaditeľ odboru štátneho rozpočtu MF Miloš Nosál. Pri prehodnotení príjmov rozpočtu totiž rezort financií zohľadnil už aj daňové príjmy za mesiac apríl. Do konca mája chce MF podľa Nosála oboznámiť vládu aj s východiskami štátneho rozpočtu na rok 2003. „Ešte pred stanovením východísk vládou však ministerstvo chce materiál, ktorý priebežne upravuje a aktualizuje, prerokovať s podpredsedom vlády pre ekonomiku Ivanom Miklošom,“ dodal.

Napriek zmenám na strane príjmov a výdavkov ŠR na rok 2002, ktoré vláda prijala koncom apríla na mimoriadnom rokovaní, pretrvávajú rozpočtové riziká vo výške zhruba 10 mld. Sk. Riziká neplnenia príjmov a výdavkov, ktoré MF v apríli vyčíslilo na 26 mld. Sk, boli však podľa Mikloša preexponované. Reálne riziká sa podľa neho môžu pohybovať na úrovni 18 mld. Sk a opatrenia, o ktorých kabinet rozhodol, by ich mohli znížiť o 5 až 8 mld. Sk.

Rezortu financií nariadil kabinet najmä zlepšenie výberu spotrebnej dane z liehu a spotrebnej dane z minerálnych olejov. MF by malo tiež zabrániť nadmerným odpočtom dane z pridanej hodnoty. Vláda si od toho sľubuje zvýšenie daňových príjmov a zníženie rizík tohtoročného rozpočtu. V prípade vyšších ako plánovaných rozpočtových príjmov však jednotlivé kapitoly nedostanú viac peňazí automaticky, ale len na základe osobitných rozhodnutí vlády.

Kabinet v apríli nerozhodol o viazaní rozpočtových výdavkov jednotlivých kapitol. Podľa Mikloša sa však po aktualizovaní očakávaných príjmov môžu ministri ešte k tejto otázke vrátiť. Aj podľa ministra financií je možné, že vláda po prerokovaní prehodnotených odhadov ministerstva financií o výbere daní a rizikách rozpočtu usúdi, že v jednotlivých kapitolách treba škrtať výdavky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS