ČLÁNOK
Ministerstvo financií predalo v prvom polroku štátne pokladničné poukážky v objeme 39,25 mld. Sk
4. októbra 2002

Celkový objem predaja štátnych pokladničných poukážok (ŠPP) v 13 emisiách dosiahol v prvom polroku 39,25 mld. Sk. Z dopytu po ŠPP, ktorý bol na úrovni 82,15 mld. Sk, tak predaj tvoril viac ako 48 %. Priemerný úrokový výnos z primárneho predaja ŠPP dosiahol v prvom polroku 8,10 %, čo predstavovalo oproti predchádzajúcemu polroku nárast o 0,37 bodu. Predaj ŠPP uskutočňovalo Ministerstvo financií SR (MF) v prvom polroku s nelimitovanou sumou emisií a doba splatností ŠPP bola stanovená od 21 do 91 dní vo všetkých emisiách. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska (NBS).

Financovanie deficitu štátneho rozpočtu SR bolo v prvom polroku plynulé, bez výrazných výkyvov v likvidite. Keďže bolo na súhrnom účte štátu dostatok finančných prostriedkov, MF predaje ŠPP v prvom štvrťroku neuskutočnilo. K prvému predaju štátnych pokladničných poukážok pristúpilo MF v apríli. Výkon menovej politiky v prvom polroku charakterizovalo prehĺbenie sterilizačnej pozície NBS voči bankovému sektoru, ktorú začiatkom roka ovplyvnilo zníženie sadzby povinných minimálnych rezerv z 5 % na 4 %. Zahraniční investori sa na primárnom nákupe ŠPP, ktorý MF uskutočňovalo aukčnou formou podieľali 77 %.

Najvyšší objem sterilizácie uskutočnila centrálna banka prostredníctvom štandardných dvojtýždenných repotendrov. Celkovo NBS vyhlásila 26 repotendrov, pričom len v šiestich tendroch prekračoval dopyt bánk akceptovaný objem. Zvyčajne volili komerčné banky opatrný prístup k sterilizácii voľných zdrojov na dvojtýždňovej báze a v prípade potreby ukladali denný prebytok vo forme jednodňových vkladov. Jednodňové sterilizačné obchody využili banky predovšetkým ku koncu mesiaca. Centrálna banka vyhlásila osem aukcií pokladničných poukážok NBS a len v jednom prípade bol dopyt nulový.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS