ČLÁNOK
Ministerstvo financií navrhuje pre živnostníkov paušálne výdavky 20 % z príjmu
7. mája 2003

Živnostníci, ktorí nechcú viest úctovníctvo, by si od budúceho roka mohli uplatnovat pri výpocte danovej povinnosti paušálne výdavky vo výške 20 % z dosiahnutých príjmov. Okrem toho by si danový základ mali znižovat aj o preukázané výdavky na povinné poistné odvody. Vyplýva to z návrhu koncepcie danovej reformy, ktorú v utorok Ministerstvo financií SR (MF) poslalo poslancom parlamentu. Minister financií Ivan Mikloš pritom ešte pred dvoma týždnami v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 uviedol, že navrhovaný systém paušálnych výdavkov by mohol pocítat s výdavkami na úrovni okolo 30 % z dosiahnutých príjmov.

Podla poradcu ministra financií Petra Papanka zatial MF predkladá do vlády konzervatívnejší návrh paušálnych výdavkov, ale nevylucuje pritom, že sa navrhovaná úroven zvýši. „O ich výške sa ešte bude diskutovat,“ dodal. Vyberie sa podla neho výhodnejší variant, pricom sa môže brat do úvahy variant s vyššou sadzbou paušálnych výdavkov bez odpocítavania výdavkov na povinné poistné odvody, alebo sa môže vybrat nižšia úroven paušálnych výdavkov bez možnosti zapocítavat povinné odvody.

MF navrhuje v predloženej koncepcii reformy daní zrušit paušálnu dan, pretože ide o nesystémový prvok. Malo by ju nahradit práve uplatnovanie paušálnych výdavkov percentom z príjmu. Ak by mala byt paušálna dan napriek tomu zachovaná, je podla MF vhodné zúžit okruh danovníkov, na ktorých sa vztahuje možnost uplatnenia paušálnej dane, a to na drobných podnikatelov vykonávajúcich živnosti najmä remeselného charakteru.

MF však zároven navrhuje, aby v sústave podvojného úctovníctva bol povinný úctovat každý, kto je platitelom DPH. Chce tiež znížit rocnú hranicu obratu na povinnú registráciu za platitela DPH z 3 mil. Sk na 1,5 mil. Sk rocného obratu, cím sa velkej skupine danových subjektov obmedzí možnost presunu ziskov využívajúc slabiny jednoduchého úctovníctva. V jednoduchom úctovníctve by tak od budúceho roka mohli úctovat len drobní podnikatelia s obratom do 1,5 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS