ČLÁNOK
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR) pripravuje vyhlásenie medzinárodného výberového konania na vybudovanie a prevádzkovanie siete a poskytovanie mobilných služieb GSM v pásme 1800 MHz.
11. januára 1999

…výberové konanie prebehne v dvoch kolách – prvé kolo bude kvalifikačné, z ktorého postúpia všetci záujemcovia, spĺňajúci podmienky účasti na tendri. Druhé kolo prebehne formou aukcie, keď licenciu získa spoločnosť, ktorá za ňu ponúkne najvyšší finančný obnos. „Podľa predbežného návrhu vypracovaného našou sekciou by mali záujemcovia mať čas približne 2,5 mesiaca na predloženie svojich projektov. Do konca prvého polroka by mala byť udelená licencia, aby nový operátor mohol spustiť prevádzku ešte v tomto roku,“ povedal S. Vanek. „Jednotlivé termíny a navrhované podmienky však ešte môže minister zmeniť. Rozhodne však budeme trvať na spomínanom dvojkolovom systéme, ktorý je aj v súlade s Programovým vyhlásením vlády o transparentnosti výberových procesov,“ zdôraznil. Ako S. Vanek ďalej uviedol, pravdepodobne sa neschváli pôvodný návrh Sekcie telekomunikácií, aby v akciovej spoločnosti, ktorá sa výberového konania zúčastní, nebol limitovaný podiel slovenského resp. zahraničného kapitálu. „Predpokladám, že finálna podoba podmienok bude stanovovať minimálne 34 % slovenského kapitálu,“ poznamenal. V prvom neúspešnom tendri, ktorý prebehol na jeseň 1998, museli byť účastníkmi tendra akciové spoločnosti aspoň so 65-percentným podielom slovenského kapitálu. Podľa slov S. Vaneka predbežný záujem o licenciu na GSM 1800 prejavilo niekoľko bližšie nešpecifikovaných amerických firiem. Ako však podčiarkol, „to nie je smerodajné, pretože keď sa napríklad v roku 1996 udeľovala licencia na GSM 900, záujem deklarovalo množstvo firiem, ale nakoniec prišli len dve ponuky.“ Na margo pripravovanej čiastočnej privatizácie Slovenských telekomunikácií, a.s. S. Vanek povedal, že prípravou projektu výberového konania na predaj podielu v donedávna štátnom podniku sa v súčasnosti intenzívne zaoberajú tri renomované svetové konzultačno-poradenské firmy. Po spracovaní projektu ho ministerstvo predloží na rokovaní vlády, pravdepodobne niekedy v priebehu februára.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS