ČLÁNOK
Ministerka vraj zamietla návrh svojho ministerstva
5. novembra 2000

Ministerka financií Brigita Schmögnerová zamietla počas legislatívneho procesu k vládnej novele zákona o daniach z príjmov návrh vlastného ministerstva. Návrh sa týkal umožnenia súbehu zamestnania a podnikania na základe prihlásenia sa k paušálnej dani. Pre agentúru SITA to povedal poslanec Národnej rady SR Pavol Prokopovič.

Počas rokovania parlamentu o vládnej novele zákona o daniach z príjmov v prvom čítaní Prokopovič ostro kritizoval predložený návrh z dôvodu absencie predmetného ustanovenia. Novela ho totiž mala obsahovať na základe dohody ministerstva financií a skupiny poslancov, ktorí pripravili predošlú novelu zákona o daniach z príjmov rozširujúcu možnosti podnikania na základe prihlásenia sa k paušálnym daniam. Vypadnutie ustanovenia týkajúceho sa súbehu zamestnania a podnikania na základe prihlásenia sa k paušálnej dani zdôvodnila ministerka financií v záverečnom slove znením tohto návrhu, ktorý podľa nej umožňoval paušálne zdaňovanie aj vtedy, ak by väčšina príjmov pochádzala zo závislej činnosti. Návrh však pripravili podľa Prokopoviča pracovníci ministerstva financií. K jeho vypadnutiu došlo počas legislatívneho procesu niekde medzi rokovaním tripartity a vlády o novele zákona o daniach z príjmov. Samotní poslanci do procesu navyše vôbec nazasahovali.

Poslanec Prokopovič tvrdí, že neobstojí ani argument ministerky o možnosti paušálneho zdaňovania príjmov aj vtedy, ak by väčšina príjmov pochádzala zo závislej činnosti. Z takýchto príjmov totiž zráža daň zamestnávateľ a daň z príjmov zo súbežného podnikania daňovník zaplatí dopredu preddavkom tak, ako to ustanovuje zákon v časti týkajúcej sa paušálnych daní. Ak počas ďalšieho rokovania nedôjde k dohode o možnosti zavedenia súbehu, poslanci podľa Prokopoviča predložia k novele viacero pozmeňujúcich návrhov. Tie sa budú týkať okrem sporného súbehu zamestnania a podnikania aj odpisového systému, účtovania pohonných hmôt, alebo nákladových položiek. O novele zákona bude parlament rokovať na svojej ďalšej riadnej schôdzi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS