ČLÁNOK
Ministerka Machová je nespokojná s pasportizáciou majetku
24. októbra 2000

Ministerka privatizácie národného majetku Mária Machová je nespokojná s výsledkom pasportizácie majetku štátu, ktorú vykonali rezorty a krajské úrady. „Zoznam ďalších podnikov vhodných na privatizáciu je chudobnejší, ako som predpokladala,“ povedala.

Zo zoznamu privatizovaných podnikov, ktoré by mal schváliť parlament, boli na návrh rezortov vypustené štyri inštitúcie. Ďalší osobitný postup u troch z nich navrhnú jednotlivé rezorty. Nedoriešená je nateraz otázka spôsobu privatizácie hotela Fórum, ktorá sa plánuje na budúci rok. Na základe slov ministerky sa uvažuje o špeciálnom privatizačnom projekte.

Vyhodnotenie pasportizácie majetku štátu je súčasťou Koncepcie privatizácie majetku štátu na ďalšie obdobie, ktorú prerokovala a s pripomienkami schválila vláda na svojom stredajšom zasadnutí. Koncepcia navrhuje ďalší postup pri privatizácii majetku štátu a ukladá konkrétne úlohy ministerstvám a Úradu vlády SR pri zabezpečení pokračovania procesu transformácie majetku štátu v ďalšom období. Určuje ciele a spôsob privatizácie, harmonogram, kritériá a platobné podmienky pri predaji a kritériá pre použitie výnosov z privatizácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS