ČLÁNOK
Ministerka Machová akceptovala ponuku OTP na kúpu akcií IRB
4. októbra 2001

Ministerka privatizácie Mária Machová akceptovala ponuku maďarskej OTP Bank na kúpu 69,56-percentného podielu akcií Investičnej a rozvojovej banky (IRB). Ministerka však neuviedla výšku kúpnej ceny, ktorú maďarská banka ponúkla. O ponuke by podľa ministerky na budúci týždeň mali rokovať Porada ekonomických ministrov a následne aj vládny kabinet.

Ponuka OTB bola jedinou predloženou ponukou v tendri. Ministerke túto ponuku v utorok odporučila výberová komisia. Najväčšia maďarská retailová banka predložila slovenskej vláde finálnu ponuku na odkúpenie majoritného podielu v IRB v druhej polovici septembra. Okrem kúpnej ceny obsahuje aj návrh zvýšenia základného imania IRB o nešpecifikovanú sumu. Maďarský investor už v ponuke zohľadnil aj predpoklad, že vláda poskytne na časť úverovej Investičnej a rozvojovej banky štátne záruky.

Prvá ponuka OTP, ktorú maďarská banka predložila komisii 8. júna, sa podľa OTP približovala k médiami odhadovanej výške 1,5 až 2 mld. Sk. Cena štátneho 69,56-percentného podielu pritom podľa maďarských médií predstavovala 250 mil. Sk. Za 23-percentný podiel Slovenskej poisťovne, o ktorý má OTP tiež záujem, mala zaplatiť 82,8 mil. Sk. Zvyšnú časť celkovej ceny banky malo predstavovať navýšenie základného kapitálu, ku ktorému sa OTP zaviazala do konca roka 2003. Túto ponuku však ministerka Machová odporučila spresniť na základe výsledkov medzinárodného auditu v IRB. OTP síce ministerstvu 21. augusta zaslalo list so spresnením ceny na 14 mil. USD, čo je zhruba 670 mil. Sk, ministerstvo však tento list nepovažovalo za ponuku a o cene odmietlo hovoriť až do ukončenia auditu v banke.

IRB dosiahla v prvom polroku tohto roka zisk 32,8 mil. Sk. Bilančná hodnota banky bola 23,5 mld. Sk. Objem primárnych vkladov banky ku koncu polroka dosiahol 10,84 mld. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje prírastok vo výške 1,49 mld. Sk. IRB evidovala poskytnuté úvery v celkovom objeme 14,97 mld. Sk. Podiel úverov tak dosiahol 63,9 % z celkových aktív banky. Klasifikované úvery sa aktívach podieľali 0,8 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS