ČLÁNOK
Ministerka B. Schmögnerová avizuje daňovú reformu
27. februára 2001

Daňová reforma na Slovensku by mala začať na budúci rok, pokračovať vstupom SR do Európskej únie (EÚ) a zavŕšiť počas nášho členstva. Na tlačovej besede to uviedla ministerka financií Brigita Schmögnerová. „Prvá etapa bude zahŕňať zvýšenie hranice pri dani z dedičstva a darovania, aby ju nemuseli platiť najnižšie príjmové skupiny. U dane z príjmov z fyzických osôb vytvoríme valorizačný mechanizmus odpočítateľných položiek a z 12 % na 10 % znížime sadzbu pre najnižšie zdaniteľné pásmo. Pripravujeme tiež zmenu sadzby u dane z prevodu a prechodu nehnuteľností, a to z progresívnej na lineárnu,“ dodala ministerka.

Prípadnému ďalšiemu znižovaniu dane z príjmov právnických osôb bude podľa ministerky predchádzať rozšírenie daňového základu a zvýšenie počtu odpočítateľných položiek, napríklad zrýchlené odpisovanie generujúce priestor pre investičné aktivity subjektov. „Podiel príjmov z majetkových daní je u nás výrazne nižší než v krajinách OECD či EÚ, preto sa budeme snažiť o ich posilnenie,“ informovala B. Schmögnerová. Šéfka rezortu financií skonštatovala, že za ostatné dva roky neúmerne vzrástol podiel nepriamych daní na celkových príjmoch štátu, čo postihlo hlavne slabšie sociálne vrstvy. „Prechod na väčší rozsah príjmov z majetkových daní by mohol zmierniť nerovnováhu vzniknutú transformáciou ekonomiky,“ zdôraznila.

V rámci harmonizácie našich daní so systémom krajín EÚ požiada Slovensko v prístupovom procese o prechodné obdobia pri dani z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebných daniach. „Pôjde o oddialenie zaradenia elektrickej energie, tepla a stavebných činností do základnej sadzby a zníženie hranice pre registráciu platcov DPH. Strana demokratickej ľavice (SDĽ) podľa ministerky nepodporí zvýšenie tejto dane na školské a zdravotnícke potreby a potraviny.

Keďže podľa ministerky za SDĽ došlo od začiatku februára k podstatnému zvýšeniu cien cestovného, jej strana podporí na rokovaní vlády v stredu zvýšenie žiackych týždenných a mesačných zliav na prímestské linky autobusovej dopravy. Konkrétne žiacke zľavy u diaľkovej autobusovej dopravy a zľavy pre ťažko zdravotne postihnutých odporučí stanoviť na 50 %, otvorí aj otázku zliav pre osoby staršie ako 70 rokov a protifašistických bojovníkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS