ČLÁNOK
Minister financií M. Maxon k otázke deficitu ŠR
27. marca 1998

Počas Hodiny otázok to dnes v parlamente povedal minister financií SR Miroslav Maxon. Na celý rok je pritom plánovaný deficit 5 mld. Sk. Oproti rovnakému obdobia minulého roka je aktuálny deficit vyšší o 1,135 mld. Sk. Za prvých 25 dní tohto mesiaca marec došlo k nárastu deficitu o 4,462 mld. Sk. Februárový mesačný deficit bol 3,148 mld. Sk, celkovo bol však rozpočet za prvé dva mesiace ešte v miernom prebytku 326 mil. Sk. Január bol pre štátny rozpočet prebytkovým mesiacom, kedy príjmy presiahli výdavky o 3,474 mld. Sk. Maxon k aktuálnym rozpočtovým tendenciám povedal, že ministerstvo financií v súčasnosti nepovažuje za potrebné prijímať špeciálne opatrenia, ktoré by zlepšili rozpočtové hospodárenie. Podobne ako po minulé roky však ministerstvo priebežne reguluje výdavky jednotlivých kapitol podľa vývoja príjmov štátneho rozpočtu. Podľa informácií M. Maxona dosiahli príjmy štátneho rozpočtu k 25. marcu úroveň 35,755 mld. Sk, čo je o 285 mil. Sk viac ako v minulom roku. Výraznejšie však rástli výdavky, ktoré dosiahli za prvých 84 dní tohto roka 39,891 mld. Sk, čo je o 1,56 mld. Sk viac než v minulom roku. Od začiatku marca tak vzrástli príjmy rozpočtu o 9,765 mld. Sk a výdavky o 14,139 mld. Sk. M. Maxon dnes uviedol, že zvýšenie výdavkov bolo spôsobené okrem iného aj plynulým financovaním výstavby diaľnic, ktoré sa robí „iným spôsobom ako bolo dohodnuté“. Týmto spôsobom sa výdavky zvýšili podľa ministra zhruba o 1 mld. Sk. Ďalšie detaily však k tomuto druhu výdavkov neuviedol. Ako povedal, významnú časť výdavkov tvoria aj preddavkové platby. Príjmy z daní z pridanej hodnoty zaznamenali v tomto roku nižšie plnenie ako v minulom. Kým k 25. marcu 1997 dosahovali 11,925 mld. Sk, v tomto roku je to podľa informácií ministra financií len 9,4 mld. Sk. Za dôvod tohto poklesu označil zvýšené odpočty kvôli novelizácii zákona o dani z pridanej hodnoty. Výnos zo spotrebnej dane dosiahol podľa Maxonových o 100 mil. Sk vyšší prínos pre štátny rozpočet ako v minulom roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS