ČLÁNOK
Minister dopravy sa stretol s predstaviteľmi KPN.
18. mája 2000

Predstavitelia holandskej telekomunikačnej spoločnosti KPN, ktorá je jedným z troch uchádzačov o privatizáciu 51-percentného balíka akcií Slovenských telekomunikácií, a.s. (ST), sa stretli s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozefom Macejkom. Cieľom stretnutia bolo vyjasnenie podmienok druhého kola privatizačného procesu, pričom KPN vyjadril aj záujem uchádzať sa v budúcnosti aj o ďalšie akcie ST. Informoval o tom riaditeľ Tlačového odboru Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) Pavol Prikryl. Ako ďalej uviedol, minister Macejko informoval predstaviteľov KPN, že súčasná filozofia vlády týkajúca sa privatizácie ST nedovoľuje predať väčší podiel ako stanovených 51 % akcií. Nevylúčil však, že 15-percentný podiel vo vlastníctve Fondu národného majetku (FNM) sa bude v budúcnosti na základe predkupného práva môcť odpredať strategickému investorovi. Možnosť stretnúť sa s ministrom dopravy bola podľa P. Prikryla ponúknutá všetkým trom uchádzačom o privatizáciu ST, pričom ju využila spomínaná holandská spoločnosť. O privatizáciu ST sa v súčasnosti okrem KPN uchádzajú spoločnosti Telekom Austria a Deutsche Telekom. Podľa základnej filozofie druhého kola privatizácie odsúhlasenej Medzirezortnou komisiou ministerstvo dopravy schváli transakčné dokumenty v priebehu mája a na základe nich záujemcovia v júni predložia svoje definitívne ponuky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS