ČLÁNOK
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácii SR (MDPT) Ján Jasovský konal presne podľa zákona a v rámci jeho kompetencií.
11. októbra 1997

Od tohto času je protokol predmetom policajného vyšetrovania a na základe toho nemal minister oprávenenie ho komukoľvek poskytnúť. Na tlačovej besede v Bratislave to dnes povedal riaditeľ odboru mediálnej politiky MDPT SR Emil Pícha. Podľa slov E. Píchu by sa všetky zverejnené informácie mohli stať predmetom zmarenia vyšetrovania. E. Pícha reagoval svojim vyhlásením na obvinenie poslanca Viliama Sopku, podľa ktorého minister porušil zákon o poslancoch Slovenskej národnej rady. K porušeniu zákona došlo podľa neho tým, že mu minister odmietol poskytnúť Protokol o výsledkoch kontroly na ŽSR, ktorú vykonala sekcia kontroly ministerstva. J. Jasovský zakrýva podľa V. Sopku praktiky zlého hospodárenia ŽSR a rozsiahle porušovanie zákonov. „Minister Jasovský zrekonštruoval Správnu radu železníc s cieľom zlepšiť hospodárenie na železniciach, zvýšiť finančnú disciplínu a zlepšiť organizáciu práce na ŽSR,“ uviedol dnes Emil Pícha. Podľa jeho slov má tento problém charakter čisto finančný a hospodársky, pričom zásadne vylúčil jeho politický rozmer. Kontrolu na železniciach začal už bývalý minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Alexander Rezeš. Po nástupe ministra Javorského tento proces pokračoval a ukončil sa 30. júna tohto roka. Protokol o výsledkoch kontroly na ŽSR odovzdal J. Jasovský Policajnému zboru SR 28. júla 1997. Zákon o poslancoch hovorí, že poslanci sú oprávnení požadovať od členov vlády, vedúcich štátnych orgánov a organizácií informácie, podklady a vysvetlenia potrebné na výkon svojej činnosti a zároveň členovia vlády a vedúci štátnych orgánov sú im ich povinní poskytnúť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS