ČLÁNOK
Minister dopravy, pôšt a telekominácií Ján Jasovský porušil zákon o poslancoch Slovenskej národnej rady č. 45/1989 Zb.
10. októbra 1997

Dnes o tom infomoval poslanec Viliam Sopko (SDĽ). Minister mu podľa jeho slov odmietol poskytnúť Protokol o výsledkoch kontroly na ŽSR, ktorú vykonala sekcia kontroly ministerstva. Zákon o poslancoch hovorí, že poslanci sú oprávnení požadovať od členov vlády, vedúcich štátnych orgánov a organizácií informácie, podklady a vysvetlenia potrebné na výkon svojej činnosti a zároveň členovia vlády a vedúci štátnych orgánov sú im ich povinní poskytnúť. Protokol zakrýva podľa V. Sopka kauzy týkajúce sa obstarávania tovarov a získavania úverov. V. Sopko infomoval, že ŽSR uzatvorili s košickou firmou Mikuláš Kaššai zmluvu o sprostredkovaní prolangácie úverových zdrojov. Podľa živnostenského listu sa uvedená firma zameriava na maliarske a natieračské práce, zemné práce, sprostredkovateľské práce v oblasti obchodu a pod., nemá v ňom však uvedené finančné alebo peňažné činnosti. ŽSR preplatili podľa V. Sopka 5. januára 1997 uvedenej firme faktúru za sprostredkovanie na sumu 19 372 500 Sk. V. Sopko vyslovil podozrenie, že touto a podobnými transakciami išlo iba tunelovanie finančnčých prostriedkov. V roku 1996 podpísali ŽSR 34 zmlúv o úveroch v hodnote 5,4 mld. Sk a dve zmluvy o finančnej výpomoci a eskonte zmeniek s dvomi akciovými spoločnosťami v sume 0,9 mld. Sk. V 1. štvrťroku t. r. to bolo 9 zmlúv o úveroch a eskonte zmeniek v hodnote 3,366 mld. Sk. V období od r. 1995 do 1. štvrťroku 1997 uzavreli ŽSR úverové zmluvy s 15 bankovými inštitúciami a dvomi a. s. V. Sopko sa podľa svojich slov pokúsi získať uvedený protokol prostredníctvom osobných rokovaní s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií pravdepodobne budúci týždeň. O alarmujúcej situácii ŽSR vedel podľa V. Sopka predchádzajúci minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Alexander Rezeš, predseda správnej rady ŽSR Igor Klesniak a bolo o nej informované aj politické grémium HZDS.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS