ČLÁNOK
Minimálne základné imanie elektronicko-peňažných inštitúcií bude 1 mil. EUR
1. októbra 2003

Elektronicko-peňažné inštitúcie budú musieť okrem iného od začiatku budúceho roka disponovať splateným základným imaním vo výške 1 milión EUR, alebo ekvivalentom tejto sumy v prepočte na slovenskú menu podľa kurzu Národnej banky Slovenska (NBS) platného ku dňu splatenia vkladu.

Vyplýva to z novely zákona o platobnom styku, ktorý dnes na schválila vláda SR. Ako sa ďalej uvádza, cieľom novely je predovšetkým zabezpečenie aproximácie Smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o začatí, vykonávaní a opatrnom dohľade nad podnikaním elektronicko-peňažných inštitúcií.

Žiadateľ o povolenie vykonávať elektronicko-peňažnú činnosť bude musieť byť akciovou spoločnosťou, a taktiež bude musieť predložiť NBS priehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod peňažného vkladu do základného imania a ďalších finančných zdrojov.

Inštitúcia elektronických peňazí bude tiež povinná dodržiavať povinné minimálne rezervy vo výške 3 % z primárnych vkladov, ktoré musí mať uložené na účte v centrálnej banke a musí mať nepretržite vlastné zdroje financovania, ktoré nesmú byť nižšie ako 2 % zo sumy vydaných elektronických peňazí, alebo z priemeru celkovej sumy jej finančných záväzkov súvisiacich s vydanými elektronickými peniazmi za predchádzajúcich šesť mesiacov.

Inštitúcie elektronických peňazí budú tiež musieť zároveň predkladať centrálnej banke doklady o ich ekonomickej a finančnej situácii, majetkových pomeroch a vykonávaní obchodov a elektronicko-peňažnej činnosti. V prípade porušenia daných povinností bude môcť NBS tejto inštitúcii uložiť pokutu až do výšky 10 miliónov Sk a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do výšky 20 miliónov Sk.

Novelou sa tiež upravuje pôsobnosť zahraničných inštitúcií elektronických peňazí so sídlom v členských štátoch EÚ, ktoré si môžu na území SR zriadiť pobočku a vykonávať elektronicko-peňažnú činnosť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS