ČLÁNOK
Mimovládne organizácie kritizujú vládnu pomoc investorom
19. júla 2002

Mimovládne organizácie (MVO) Priatelia Zeme, Centrum pre podporu miestneho aktivizmu a Bankwatch Network zaslali vo štvrtok otvorený list generálnemu riaditeľovi direktoriátu Európskej komisie (EK) pre rozširovanie Enekovi Landaburuovi, v ktorom ho upozorňujú na neudržateľnosť doterajšieho spôsobu poskytovania daňových prázdnin zahraničným investorom a kritizujú postoj vlády.

MVO kritizujú aj skutočnosť, že sa slovenská vláda snaží udržať daňové úľavy súkromným firmám a vyhýba sa ich zrušeniu. Komisia ju pritom od roku 2000 opakovane upozorňuje, že tieto daňové úľavy sú v rozpore s pravidlami únie. Môžu podľa nich ohroziť vyjednávanie o kapitole Hospodárska súťaž a stať sa tak prekážkou pre vstup Slovenska do EÚ.

Aj posledná novela zákona o dani z príjmu v tejto oblasti určuje podľa zástupcov MVO iba podmienky pre priznanie daňových prázdnin v budúcnosti a nerieši doteraz priznané daňové úľavy ani ich zosúladenie s pravidlami EÚ.

MVO nie sú spokojné s riešením tohto problému tak, ako to naznačil po návrate z Bruselu minulý týždeň podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš. Vicepremiér naznačil, že daňové prázdniny pre Volkswagen budú po dohode s Európskou komisiou prekonvertované na inú formu štátnej pomoci, ktorá bude v súlade s pravidlami EÚ a v otázke daňových prázdnin pre U.S. Steel budú potrebné ďalšie rokovania.

„Vláda volí neštandardný postup a usiluje sa získať súhlas EK s nesystémovými formálnymi riešeniami dotovania tých firiem, na ktoré komisia z pochopiteľných dôvodov zameriava svoju pozornosť najviac. Podpredseda vlády Ivan Mikloš šifruje takéto nesystémové riešenia do termínov konverzia pomoci,“ domnievajú sa MVO.

Podľa MVO je však tento spôsob vedenia politiky neudržateľný. „Vláda vytvorila celú paletu priamych aj nepriamych dotácií pre veľké súkromné zahraničné spoločnosti, ktoré výrazným spôsobom deformujú podnikateľské prostredie na Slovensku v neprospech malých a stredných domácich podnikateľov, blokujú verejné zdroje pre regionálny rozvoj a sú navyše v rozpore s pravidlami EÚ pre hospodársku súťaž a štátnu pomoc,“ argumentujú. Dodávajú, že spôsob, akým sa na Slovensku rozhoduje o poskytovaní týchto dotácií, nie je transparentný a umožňuje úradníkom vrátane členov vlády ignorovať verejné záujmy.

Vicepremiér Ivan Mikloš odmietol otvorený list mimovládnych organizácií Enekovi Landaburuovi akokoľvek komentovať.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS