ČLÁNOK
Mimosúdna dohoda v prípade Nafty len o celom balíčku akcií
19. júla 1999

Minister hospodárstva Ľudovít Černák dostal od vlády poverenie na rokovanie o mimosúdnej dohode so súčasnými majiteľmi Druhej obchodnej a teda aj 45,9 % akcií Nafty Gbely. Poverenie sa však podľa slov ministra týka len mimosúdnej dohody, ktorá by zabezpečila návrat k predprivatizačnému stavu v Nafte Gbely. O možnostiach by mal minister informovať vládu na najbližšom zasadnutí začiatkom augusta.
Mimosúdna dohoda je, ako na tlačovej besede Ľ. Černák uviedol, len jednou zo štyroch alternatív ďalšieho postupu na získanie kontroly štátu nad spoločnosťami skupiny Nafta. Materiál o ďalšom postupe, ktorý vláda prerokovala a čiastočne schválila túto stredu, obsahuje podľa ministra dve z časového hľadiska rovnocenné možnosti, ktoré však nechcel vzhľadom na dôvernosť predloženého materiálu konkretizovať. Ďalšie alternatívy prichádzajú do úvahy až v prípade, ak by jedna z predchádzajúcich dvoch, medzi ktorými je aj mimosúdna dohoda, nebola úspešná.
Minister hospodárstva opäť zdôraznil, že akceptovateľným riešením je jedine návrat akcií Nafty Gbely do majetku štátu a získanie Nafty Trade. Černák naďalej zastáva názor, že hlavným investorom v Nafte Gbely musí byť Slovenský plynárenský priemysel (SPP), š.p., ktorý je dostatočne silný na to, aby mohol v budúcnosti hrať rozhodujúcu úlohu v plynárenstve regiónu. „SPP bude potrebovať strategického partnera pre niektoré čiastkové činnosti, ale nie takého, ktorý príde zadnými dverami,“ dodal.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS