ČLÁNOK
Mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) Závodu Slovenského národného povstania (ZSNP), a.s. Žiar nad Hronom iniciované Fondom národného majetku (FNM) rozhodlo o znížení počtu členov predstavenstva zo sedem na päť.
21. decembra 1998

Mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) Závodu Slovenského národného povstania (ZSNP), a.s. Žiar nad Hronom iniciované Fondom národného majetku (FNM) rozhodlo o znížení počtu členov predstavenstva zo sedem na päť. Pre tlačovú agentúru SITA to dnes povedal podpredseda predstavenstva a zároveň riaditeľ pre podnikovú stratégiu ZSNP Stanislav Drgoňa. „Z predstavenstva odišli traja členovia, pričom za nového člena bol dovolený obchodno-výrobný riaditeľ ZSNP Miroslav Brumlich,“ dodal. Akcionári ZSNP taktiež podľa neho zvolili nových členov dozornej rady. Stali sa nimi viceprezident prezídia FNM Ladislav Sklenár, prezident Slovenskej sporiteľne, a.s. Banská Bystrica Dušan Jurčák, prezident Všeobecnej úverovej banky (VÚB), a.s. Bratislava Ladislav Vaškovič, Bartolomej Petö, všetci nominovaní FNM a Karol Česnek a Slávka Štefancová nominovaní Žiarskym hutníckym konzorciom (ŽHK). Predmetom MVZ ZSNP bola aj informácia o priebežných hospodárskych výsledkoch ZSNP za deväť mesiacov 1998 a výhľad do konca roka. Skupina spoločností ZSNP vykázala za tri štvrťroky tohto roka zisk pred zdanením 20 mil. Sk, čo je v porovnaní s plánom o 100 mil. Sk menej. Za celý rok očakáva skupina ZSNP stratu 336 mil. Sk. Plán však hovoril o zisku vo výške 426 mil. Sk. Na negatívnom hospodárení sa podľa S. Drgoňu podpísali najmä zlé výsledky materskej spoločnosti, pokles cien hliníka na svetových trhoch a nenaplnenie plánovaných výsledkov Slovalca. Skupina spoločností ZSNP vyrobila za tri štvrťroky 1998 tovar za 7,5 mld. Sk, pričom na export smerovala produkcia za 6,5 mld. Sk. ZSNP za uvedené obdobie preinvestovali 395 mil. Sk. Predmet podnikania ZSNP Žiar nad Hronom tvorí výroba hliníka v tvaroch, finálnych výrobkov z hliníka, uhlíkatých materiálov, hliníkových odliatkov, oxidov a hydroxidov hlinitých, AKV výrobkov, oceľových kanistrov, vzduchových a olejových čističov, či kolektorov a solárnych zariadení.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS