ČLÁNOK
Mimoriadne valné zhromaždenie Devín banky
5. apríla 1997

Mimoriadne valné zhromaždenie prijalo a schválilo úpravu stanov spoločnosti a rozšírenie počtu členov predstavenstva z pôvodných deväť na desať vymenovaním troch nových členov predstavenstva. Akcionári zvolili troch nových členov dozornej rady namiesto troch členov uvoľnených na vlastnú žiadosť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS