ČLÁNOK
Mimoriadne valné zhromaždenie Devín banky
5. apríla 1997

Mimoriadne valné zhromaždenie prijalo a schválilo úpravu stanov spoločnosti a rozšírenie počtu členov predstavenstva z pôvodných deväť na desať vymenovaním troch nových členov predstavenstva. Akcionári zvolili troch nových členov dozornej rady namiesto troch členov uvoľnených na vlastnú žiadosť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS