ČLÁNOK
Mimoriadne valné zhromaždenie Devín banky
5. apríla 1997

Mimoriadne valné zhromaždenie prijalo a schválilo úpravu stanov spoločnosti a rozšírenie počtu členov predstavenstva z pôvodných deväť na desať vymenovaním troch nových členov predstavenstva. Akcionári zvolili troch nových členov dozornej rady namiesto troch členov uvoľnených na vlastnú žiadosť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS