ČLÁNOK
Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov RIF
20. decembra 2001

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Reštitučného invetsičného fondu, a.s. odvolalo predstavenstvo a dozornú radu. Na základe hlasovania akcionárov sa členmi predstavenstva rozšíreného na štyroch členov stali Erik Osuský, Vladimír Hoffmann, Mário Žvač a Robert Robek. Členmi dozornej rady sa stali Radovan Ujházy, Eduard Maták, Robert Husťák, Ján Ďurana a Howard Golden.

Mimoriadne valné zhromaždenie zvolali akcionári, ktorí majú viac ako 10 % akcií. Podľa slov predsedajúceho Petra Kubíka ide o spoločnosti Penta Investment Ltd., Keene & Sons Ltd., B-Consult, a.s. Bratislava a Invest Brokers, o. c. p., a. s. Bratislava.

Boris Procík hovorca konzorcia investorov, ktorí kúpili od Fondu národného majetku SR, po valnom zhromaždení povedal, že záujmom väčšinových akcionárov RIF je otvoriť fond a dosiahnuť čo najvyššiu hodnotu čistých aktív pripadajúcich na jednu akciu. Procík poznamenal, že v minulosti sa na hospodárení Reštitučného invetsičného fondu najhoršie prejavilo to, že fond vyplácal dividendy, kvôli ktorým nechcel realizovať stratu. Procík si myslí, že menšinoví akcionári by nemali predať akcie v rámci verejného prísľubu, pretože ide len o polovicu čistých aktív pripadajúcich na jednu akciu. Vo verejnom prísľube by malo konzorcium odkupovať akcie po 780 Sk.

Verejný prísľub by malo konzorcium investorov vyhlásiť v týchto dňoch. Procík počas diskusie v akcionármi pripomenul, že konzorcium ponúklo pre menšinových akcionárov miesto v investičnom výbore. Menšinoví akcionári na toto miesto navrhli vlastného zástupcu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 11. 2020

USD 1,190 0,001
CZK 26,138 0,037
GBP 0,891 0,000
HUF 361,180 0,050
CAD 1,547 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS