ČLÁNOK
Milton Friedman napísal otvorený list za zrušenie dane zo smrti
18. mája 2001

Americký nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Milton Friedman, ktorý je v súčasnosti považovaný za jedného z najvýznamnejších ekonómov sveta, sa svojim otvoreným listom oficiálne postavil za zrušenie dedičskej dane. Vo svojom liste túto daň nazýva „daňou zo smrti“ („death tax“).

List, ktorý má byť zároveň reakciou na otvorenú výzvu malej skupiny veľmi bohatých amerických multimilionárov, do dnešného dňa podpísalo už 278 odborníkov – ekonómov.

V texte listu Milton Friedman uvádza, že „smrť by nemala byť zdaňovanou udalosťou“. Ďalší významní ekonómovia zachádzajú ešte ďalej, keď jednoznačne odmietajú presadzovanie dane z dedičstva vládou Spojených štátov amerických a jej podporu úzkou skupinou mulitimilionárov, ktorých nazvali „solidaritou z limuzín“. Odkaz tohto otvoreného listu je jednoznačný: Okamžite zrušiť daň z dedičstva.

Medzi svojimi argumentami v neprospech dedičskej dane Milton Friedman uvádza napríklad:

– daň z dedičstva je najnemorálnejšou daňou zo všetkých. Je daňou zo smrti, ktorá postihuje všetkých rovnako a je veľkou ranou pre všetkých.

– daň z dedičstva potláča motiváciu pracovať a akumulovať majetok pre budúce generácie. Daň z dedičstva je namierená napríklad proti rodičom, ktorí sa snažia čo najlepšie zabezpečiť svoje deti menej nákladným vlastným životom a odkladaním majetku pre ne.

– daň z dedičstva je najnespravodlivejšou daňou, pretože je ňou zdaňovaný majetok, ktorý bol už mnohokrát zdanený pred tým pri svojej tvorbe ostatnými daňami.

– daň z dedičstva je neefektívna. Príjmy z tejto dane i v USA nie sú významné pre štátny rozpočet a len mierne presahujú náklady na jej výber. Tieto údaje plynú zo štúdie kongresu USA.

– zrušenie dane z dedičstva nebude znamenať zníženie solidárnosti občanov, pretože povedie k zrýchleniu ekonomického rastu, ktorý najviac ovplyvňuje možnosti občanov dobrovoľne prispievať na charitatívne aktivity.

Nadácia F. A. Hayeka, ktorá spolupracuje s významnými svetovými organizáciami a na ktorej pozvanie sa Milton Friedman cez satelit zapojí v septembri tohto roka do programu stretnutia Mont Pélerinskej spoločnosti v Bratislave, jednoznačne podporuje túto výzvu. Predostrené argumenty za zrušenie dane z dedičstva sú v slovenských podmienkach ešte výraznejšie ako v USA. Nedávne zrušenie tejto dane pre najbližších príbuzných bolo preto jedným z prvých dobrých krokov smerom k riešeniu nahromadených problémov slovenského hospodárstva a malo by byť nasledované komplexnou daňovou a odvodovou reformou a zásadnou reformou verejných výdavkov.

Ďalšie informácie nájdete na: http://www.ntu.org/estate/L0105FriedmanDeathTax.html


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS