ČLÁNOK
Mikloš očakáva rast nákladov domácností o 632 Sk mesačne
11. novembra 2002

V budúcom roku sa mesačné náklady domácností zvýšia priemerne o 532 Sk mesačne z titulu rastu regulovaných cien. Z dôvodu úpravy dane z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebných daní dosiahne toto zvýšenie ďalších 100 Sk na rodinu mesačne. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo minister financií Ivan Mikloš.

Mikloš pripustil, že keby sa ceny energií zvýšili už v roku 2002, bolo by to ekonomicky racionálnejšie a v súčasnosti by sa neplánovalo také radikálne zvýšenie týchto cien. „Nezískala sa však na to spoločná vôľa vo vtedajšej vládnej koalícii,“ zdôraznil. Minister financií dodal, že v roku 1999 sa po podobných opatreniach znížil rast reálnych miezd do záporných hodnôt, v súčasnosti sa očakáva iba pribrzdenie rastu reálnych miezd, v celom hospodárstve na úroveň 0 až 0,4 %. V súvislosti s pripravovaným zvýšením cestovného Mikloš upozornil, že v súčasnosti kryjú príjmy z tržieb od obyvateľov v železničnej osobnej doprave iba 28 % nákladov spojených s touto dopravou. Zvýšením cestovného o 15 % a znížením zliav vzrastie tento podiel na 30 %. Mikloš upozornil, že vždy pri schvaľovaní rozpočtu sa menia daňové zákony. Zbližovanie sadzieb DPH prináša podľa neho efekt v podobe obmedzenia priestoru na daňové úniky cez nadmerné odpočty.

Hlavným dôvodom skráteného legislatívneho konania návrhov zákonov, ktorými sa v súčasnosti zaoberá parlament, je podľa Mikloša snaha vlády vyhnúť sa rozpočtovému provizóriu. „Ekonomika je v súčasnosti v oveľa lepšom stave ako pred štyrmi rokmi. Štát spláca svoje dlhy, ratingy krajiny sa zlepšujú, posilňuje slovenská koruna, štát si požičiava za 6 až 7 %, zatiaľ čo vtedy to bolo za 25 %. Vytvorili sa však napätia vo verejných financiách, ktoré je potrebné riešiť,“ povedal. Súčasťou predložených zákonov je aj pribrzdenie rastu miezd vo verejnom sektore, ale Mikloš predpokladá, že aj napriek tomuto kroku vzrastú budúci rok vo verejnom sektore platy v reálnom vyjadrení o 1,5 %. Na margo sociálneho zmieru Mikloš povedal: „Vláda má záujem pokračovať v sociálnom dialógu, ale nie za cenu zastavenia reforiem.“ Konfederácia odborových zväzov prišla podľa neho s konkrétnymi návrhmi a opatreniami k štátnemu rozpočtu, ktorých prijatie by však znamenalo zvýšenie navrhovaného schodku budúcoročného štátneho rozpočtu o 43,9 mld. Sk a rozvrátenie verejných financií. „Cieľom vlády je zrealizovať zásadnú reformu financovania školstva, zaviesť viaczdrojové financovanie vrátane spoplatnenia vysokoškolského štúdia a racionalizovať školstvo,“ dodal.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS