ČLÁNOK
Mikloš ocakáva podporu danovej reformy aj u opozicných poslancov
23. apríla 2003

Plánovanú reformu danového systému podporí podla ministra financií Ivana Mikloša pri parlamentnom hlasovaní aj cast opozicných poslancov. Šéf rezortu financií ocakáva hlavne podporu skupiny poslancov okolo Vojtecha Tkáca. Ako uviedol v utorok na stretnutí organizovanom Americkou obchodnou komorou, ak by sa nám koncepciu danovej reformy nepodarilo presadit, budeme sa snažit znížit progresivitu zdanovania príjmov fyzických osôb a u dani z príjmov právnických osôb znížit sadzbu na približne 23 %. Posunulo by sa podla neho aj plánované zdanovanie nehnutelností na hodnotovom princípe do roku 2005. „Najdôležitejším cielom však musí zostat aby sme neohrozili budúcorocný plánovaný deficit verejných financií na úrovni 5 % hrubého domáceho produktu,“ pripomenul minister.

Ministerstvo financií SR (MF) navrhuje zaviest od budúceho roka tzv. rovnú dan vo výške 20 % zo všetkých druhov príjmov právnických a fyzických osôb. Aj jednotnú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) navrhuje na rovnakej 20-percentnej úrovni. V oblasti majetkových daní chce rezort financií zrušit dan z prevodu a prechodu nehnutelností, z dedicstva a darovania a všetky nehnutelnosti by sa mali zdanovat na hodnotovom princípe. V oblasti zdanovania motorových vozidiel by sa mali zdanovat len úžitkové vozidlá. Pri spotrebných daniach by sa mali zvýšit danové sadzby u piva a vína tak, aby výška sadzby zodpovedala percentuálnemu obsahu alkoholu v týchto nápojoch, a tiež by sa mali zvýšit aj sadzby spotrebnej dane z minerálnych olejov.

Cielom danovej reformy je presunút danové zataženie obcanov z priamych daní na dane nepriame pri zachovaní fiškálnej stability. Na celkových danových príjmoch v budúcorocnom štátnom rozpocte by sa mal zvýšit podiel spotrebných daní a DPH pri poklese príjmov z priamych daní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS