ČLÁNOK
Mikloš očakáva lepší vývoj zahraničného obchodu
17. apríla 2002

Za najväčší úspech hospodárskej politiky súčasnej vlády považuje podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš oblasť integrácie. Ako povedal na tlačovej besede Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ), doterajšie integračné výsledky Slovenska odzrkadľujú ekonomický vývoj, ktorý však zároveň podmieňuje pokračovanie integrácie. I. Mikloš ako aj SDKÚ hodnotia celkový ekonomický vývoj v SR za posledné tri roky pozitívne. Zdôvodňujú to zrýchleným rastom ekonomiky v štvrtom štvrťroku minulého roka, ktorý dosiahol 3,9 %.

Vicepremiér tiež kladne hodnotil stabilizujúci sa kurz slovenskej koruny, čo podľa jeho slov vyvracia médiami avizovanú menovú krízu. Ako ďalej konštatoval, roky 1998 až 2001 sa vyznačovali aj miernejším rastom zahraničnej zadlženosti oproti rokom 1995 až 1998. „V tomto období zahraničný dlh vzrástol o 6,3 mld. USD, kým za posledné tri roky to bolo 0,7 mld. USD,“ dodal Mikloš.

Za ďalšie pozitíva hospodárskej politiky vlády považuje Ivan Mikloš stabilizáciu a znižovanie miery inflácie, zníženie úrokových sadzieb z nových úverov z 23,5 % v októbri 1998 na približne 9 % vo februári 2002, ako aj vývoj deficitu zahraničného obchodu a bežného účtu. Aj keď v roku 2001 došlo k nárastu deficitu, ktorého časť bola podľa vicepremiéra spôsobená dočasnými vplyvmi, v tomto roku očakáva jeho zníženie. „Deficit bude krytý prílevom investícií, kým predtým bol krytý zvyšovaním zahraničného dlhu,“ dodal. Mikloš tiež zdôraznil ďalšie prínosy hospodárskej politiky súčasnej vlády, ktorými sú podľa neho vyšší prílev zahraničných investícií, stav devízových rezerv Národnej banky Slovenska, zlepšenie ratingu SR na investičný stupeň, ako aj rast produktivity v priemysle.

Ivan Mikloš však priznal, že predpoklady vlády v oblasti nezamestnanosti boli na začiatku jej funkčného obdobia príliš ambiciózne a nepodarilo sa ich naplniť. Túto skutočnosť ovplyvňuje podľa jeho názoru sčasti aj demografický vývoj. Negatívne hodnotí aj nízku súčasnú úroveň vynútiteľnosti práva. „Za tri roky sa urobilo veľa, je však nutné pokračovať v reformách,“ ukončil Mikloš svoje bilancovanie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2021

USD 1,190 0,004
CZK 25,519 0,009
GBP 0,858 0,003
HUF 355,410 1,110
CAD 1,472 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS