ČLÁNOK
Mikloš kladne hodnotí účinnosť stabilizačných opatrení
22. marca 2001

Súčasný stav prakticky všetkých kľúčových ekonomických ukazovateľov podľa vicepremiéra pre ekonomiku Ivana Mikloša jednoznačne potvrdzuje, že prijaté opatrenia na stabilizáciu ekonomiky boli úspešné. Uviedol to v hodnotení vývoja slovenskej ekonomiky od nástupu súčasnej vlády, ktorý bol zverejnený v stredu.

Výsledkom stabilizačnej politiky súčasnej vlády v rokoch 1999 a 2000 bol podľa I. Mikloša rast hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni okolo 2 %, pričom existujú reálne predpoklady, že zvyšovanie dynamiky hospodárskeho rastu by malo pokračovať. V tomto roku vláda SR očakáva rast HDP na úrovni 3,2 %.

Okrem pozitívneho vývoja tvorby HDP konštatuje I. Mikloš zlepšenie aj vo vývoji zahraničného obchodu, verejných financií, zastavení tempa rastu zahraničnej zadlženosti, vývoji kurzu koruny ako aj náraste devízových rezerv a stabilizácii spotrebiteľských cien. Medzi pozitíva odzrkadľujúce stav ekonomiky možno podľa vicepremiéra zaradiť tiež pokles úrokových sadzieb spolu s postupným návratom slovenskej ekonomiky k investičnému ratingu a poklesom rizikovej prirážky krajiny vyjadrenej spreadom štátnych dlhopisov. V roku 2000 bolo možné pozorovať aj oživenie výroby priemyslu a stavebníctva súbežne so zlepšením hospodárenia podnikovej sféry.

Ako negatívum vzťahujúce sa na stabilizáciou ekonomiky označil I. Mikloš vývoj nezamestnanosti, ktorej nárast dáva do súvisu s postupom reštrukturalizácie ekonomiky. Nezamestnanosť bola v rokoch 1996-98 podľa neho umelo udržiavaná na nižšej úrovni rôznymi spôsobmi. Išlo predovšetkým o vysoké výdavky štátneho rozpočtu spolu s čerpaním zahraničných úverov súkromnou sférou, z veľkej časti s využívaním štátnych záruk. „Potom, ako sa tieto neudržateľné spôsoby obmedzili, nastal zákonitý pokles zamestnanosti,“ uviedol I. Mikloš. Do troch mesiacov po nástupe súčasnej vlády sa zvýšil počet nezamestnaných o 69 tis. Umelé udržiavanie vysokej zamestnanosti sa v minulosti podľa I. Mikloša realizovalo aj prostredníctvom niektorých nástrojov aktívnej politiky trhu práce, na ktorú sa v rokoch 1994 – 1998 vynaložilo 15,5 mld. Sk.

Stabilizácia ekonomiky sa negatívne podpísala na poklese reálnych miezd v roku 1999 o 3,1 % a v roku 2000 dokonca o 4,9 %. Skutočný vývoj čistých príjmov obyvateľstva bol však podľa vicepremiéra v roku 2000 priaznivejší, pretože oficiálny údaj Štatistického úradu SR bol ovplyvnený dvoma mimoriadnymi faktormi. V roku 2000 totiž prišlo k zníženiu daňového zaťaženia fyzických osôb, ktoré zvýšilo čistú mzdu v priemere o viac ako 4 %. Druhým faktorom bola realizácia programu verejnoprospešných prác, ktoré v roku 2000 umelo znížili úroveň priemernej mzdy v celom hospodárstve o 0,8 %. Po započítaní týchto dvoch vplyvov zostala úroveň čistých reálnych miezd v roku 2000 približne na úrovni roku 1999.

„Aj napriek rastu nezamestnanosti a krátkodobému zhoršeniu životnej úrovne sa stabilizáciu ekonomiky SR v porovnaní s Maďarskom, Českou republikou a Bulharskom podarilo dosiahnuť s relatívne nízkymi sociálnymi nákladmi,“ dodal I. Mikloš.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS