ČLÁNOK
Mikloš k nútenej správe v IRB
5. februára 1999

„To, že sa Investičná a rozvojová banka (IRB) dostala do nútenej správy svedčí aj o zlyhaní bankového dohľadu. Je preto potrebné prešetriť fungovanie a efektívnosť bankového dohľadu do zavedenia nútenej správy, ako aj počas nej,“ uviedol na dnešnom brífingu I. Mikloš.

Podpredseda vlády SR pre ekonomiku dnes potvrdil, že sa obrátil listom na viceguvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Jozefa Mudríka, v ktorom žiadal o vykonanie bezodkladných opatrením vo veci IRB, a.s., Bratislava (IRB). „V liste viceguvernérovi som požiadal o zastavenie všetkých personálnych zmien a zabezpečenie ochrany dokumentov proti zničeniu alebo odcudzeniu,“ skonštatoval. Podľa jeho dnešnej informácie bol list spätne odoslaný nútenému správcovi.

K personálnych zmenám v IRB zrejme došlo pred doručením listu I. Mikloša nútenému správcovi. Podľa dohody s viceguvernérom centrálnej banky bude NBS trvať na tom, aby boli personálne zmeny zrušené a bolo zabezpečená ochrana dokumentov. „Minimálne v jednom z troch personálnych zmien bola zo strany núteného správcu porušená zmluva medzi NBS a núteným správcom. Podľa nej je totiž možné uskutočniť personálnu zmenu v určitých pozíciách len s predchádzajúcim súhlasom NBS. A k tomu súhlas nútený správca nemal,“ skonštatoval.

Podpredseda vlády potvrdil, že disponuje informáciami, ktoré môžu znamenať tunelovanie IRB. Podľa neho je dôležité dôkladné prešetrenie momentálnej situácie, ako aj situácie v IRB počas nútenej správy. „Stav v banke prešetruje bankový dohľad, ktorý menuje núteného správcu. Zároveň sa touto situáciou zaoberá aj finančná polícia,“ uviedol.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS