ČLÁNOK
Miera inflácie v eurozóne v septembri vzrástla na 2,8 %
17. októbra 2000

Ročná miera inflácie štátov Európskej menovej únie (EMÚ) v septembri vzrástla na 2,8 % z augustových 2,3 %. V minulom roku dosahovala septembrová miera inflácie úroveň 1,2 %. Informoval o tom štatistický úrad Európskej únie (EÚ) Eurostat. Rast cenovej hladiny v 15 štátoch EÚ v uplynulom mesiaci akceleroval na 2,5 % z augustových 2 %, kým v rovnakom mesiaci minulého roka predstavoval rast spotrebiteľských cien 1,2 %. Rovnakú infláciu vo výške 2,5 % zaznamenali v sledovanom mesiaci aj štáty Európskeho hospodárskeho priestoru.

Najvyššiu medziročnú mieru septembrovej inflácie zaznamenali Luxembursko s 4,2 %, Belgicko na úrovni 3,9 % a Španielsko 3,7 %. Naopak najnižší medziročný rast cenovej hladiny zaregistrovali Veľká Británia (1,0 %), Švédsko (1,3 %) a Rakúsko (2,2 %). V porovnaní s augustom 2000 vzrástla ročná miera inflácie v jedenástich členských štátoch EÚ, pokles zaregistrovalo len jeden štát a ku zmene nedošlo v dvoch štátoch. Najvýraznejší relatívny rast v porovnaní s minulým rokom bol charakteristický pre Francúzsko (z 0,6 % na 2,3 %), Rakúsko (z 0,6 % na 2,2 %) a Nemecko (z 0,8 % na 2,6 %). Najnižšiu priemernú mieru inflácie za posledných 12 mesiacov vrátane septembra vykázali Veľká Británia (0,9 %), Švédsko (1,2 %) a Francúzsko (1,6 %). Naopak najvyššiu zaznamenali Luxembursko ( 3,2 %) a Španielsko ( 3,1 %).

sept. 2000 -1999

august 2000 -1999

júl 2000 – 1999

jún 2000 – 1999

sept.2000 – august 2000

Belgicko

3,9

3,4

3,1

3,0

0,8

SRN

2,6

1,8

2,0

2,0

0,5

Španielsko

3,7

3,6

3,7

3,5

0,4

Francúzsko

2,3p

2,0

2,0

1,9

0,6p

Írsko

n/a

5,7

5,9

5,4

n/a

Taliansko

2,6

2,6

2,6

2,7

0,3

Luxembursko

4,2

3,7

4,7

4,4

0,7

Holandsko

2,9p

2,5

2,8

2,5

0,9p

Rakúsko

2,2p

1,9

2,0

2,4

0,3p

Portugalsko

3,6

3,6

3,3

2,8

-0,1

Fínsko

3,4

2,9

2,9

3,1

1,0

Eurozóna

2,8p

2,3

2,4

2,4

0,5p

Dánsko

2,7

2,2

2,8

2,9

0,9

Grécko

3,0

2,9

2,6

2,2

gcolor=“#CCCCCC“>

2,1

Švédsko

1,3

1,4

1,3

1,4

0,9

Veľká Británia

1,0

0,6

1,0

0,8

0,8

EÚ15

2,5p

2,0

2,2

2,1

0,6p

Island

3,4

3,9

5,1

4,7

0,2

Nórsko

3,6

3,5

3,3

3,5

0,9

EHP

2,5p

2,0

2,2

2,1

0,6p

Prameň: Eurostat

p – predbežné údaje

n/a – nedostupné údaje


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS