ČLÁNOK
Microsoft a vláda USA sa dohodli na termínoch súdnych sporov
23. júna 2000

Počítačový gigant Microsoft Corp a americká vláda spoločne navrhli časový program predkladania argumentácií Najvyššiemu súdu. Taktiež rokovali o otázke, či Najvyšší súd vypočuje odvolanie Microsoftu namiesto amerického Odvolacieho súdu. Seth Waxman, hlavný advokát americkej vlády pred Najvyšším súdom, písomne oznámil, že na základe dohody všetkých zúčastnených strán predloží Microsoft svoj návrh na Najvyššom súde 26. júla, vláda odpovie na návrh Microsoftu 15. augusta, a Microsoft bude reagovať na odpoveď vlády 22. augusta.

Sudca amerického okresného úradu Thomas Penfield Jackson 7. júna oznámil, že počítačová spoločnosť Microsoft porušila národné protimonopolné zákony, a nariadil rozdelenie firmy na dve časti. Avšak neskôr sa rozhodol oddialiť termín vstupu svojho rozhodnutia a reštrikcií voči Microsoftu do platnosti až do úplného skončenia celého odvolacieho procesu.

Microsoft má záujem, aby jeho odvolanie vypočul Odvolací súd, ktorý sa nedávno vyjadril v prospech firmy aj napriek námietkam Jacksona. Vláda však tvrdí, že súdny spor má všeobecnú verejnú dôležitosť, takže by sa mal prerokovať priamo pred Najvyšším súdom. Ak aspoň štyria sudcovia Najvyššieho súdu z celkového počtu deviatich budú súhlasiť s prerokovaním prípadu pred Najvyšším súdom, stane sa tak. V opačnom prípade však Najvyšší súd posunie súdny spor Odvolaciemu súdu, ktorý už súhlasil s tým, že sa bude zaoberať odvolaním Microsoftu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS